Steunfonds

Steunfonds

De Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum draagt bij aan de continuïteit van het museum.

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum

Statutaire naam: Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum
RSIN / fiscaal nummer: 81 48 87 132

ANBI status: ja

Contactgegevens


Korte Vijverberg 7
2513 AB DEN HAAG

Doelstelling


De Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum heeft als doel de belangen van de Stichting Haags Historisch Museum te bevorderen. Dat doet zij door zorg te dragen voor en steun te verlenen bij de uitbreiding van de collectie en het organiseren van tentoonstellingen en andere activiteiten die niet tot de normale exploitatie van de Stichting Haags Historisch Museum gerekend kunnen worden. Hiertoe draagt zij bij aan de continuïteit van de Stichting Haags Historisch Museum.

Jaarrekening 2020

Giften


Giften zijn zeer welkom en zullen worden gebruikt ter ondersteuning van de activiteiten van het Haags Historisch Museum / Museum de Gevangenpoort.

U kunt een gift overmaken naar:
Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum
IBAN: NL94 ABNA 0246 5556 02

Bestuurssamenstelling

P.R. de Kievit, voorzitter

T.P. Vrij, secretaris

M.A.A.A. Chiarella, penningmeester

Het bestuur vervult haar taken op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor geen vergoeding. Bestuursleden kunnen aanspraak maken op een reiskostenvergoeding.

De leden van het bestuur onderschrijven de Code Cultural Governance.

Tickets