Stad van Aankomst, video- en foto-installatie

Stad van Aankomst, video- en foto-installatie

Stad van Aankomst, video- en foto-installatie

Den Haag is van oudsher een stad van aankomst. Eeuwenlang zijn mensen uit andere gebieden naar de Hofstad gekomen om zich hier om uiteenlopende redenen te vestigen. Ook in de twintigste en eenentwintigste eeuw hebben verschillende groepen migranten in Den Haag hun plek gevonden. In 2014 en 2015 trokken fotografen Geert van Kesteren en Conny Luhulima de Haagse wijken in om deze stedelijke diversiteit vast te leggen. Het beeld van de stad wordt immers mede bepaald door de grote culturele diversiteit van haar inwoners. In deze video- en foto-installatie geven Van Kesteren en Luhulima het woord aan enkele Hagenaars met roots buiten Nederland. Ze vertellen over hun herinneringen aan het land van herkomst en hun ervaringen met de stad van aankomst. Door de verhalen in de persoonlijke leefomgeving van de mensen vast te leggen, scheppen de makers een beeld van tijd en van migratie in Den Haag.

Lees verder
Sinds de start van het project ‘Stad van Aankomst’ in 2013 ziet het museum het als zijn taak om de diversiteit van de stad te tonen en erfgoed gerelateerd aan migratie te verzamelen. In dit kader is een Netwerk Erfgoed Haagse Migranten opgericht om de culturele verscheidenheid aan inwoners binnen Den Haag te tonen. Sindsdien hebben verschillende Haagse erfgoedinstellingen systematisch aandacht besteed aan de geschiedenis en het erfgoed van deze verschillende bevolkingsgroepen. Betrokkenheid vanuit Haagse migrantengroepen en samenwerking met initiatieven op het gebied van erfgoed zijn hierbij essentieel.

Stad van aankomst.jpg
Geert van Kesteren en Conny Luhulima, Stad van Aankomst. Video- en foto-installatie, 2014

Specificaties

  • Vervaardigers: Geert van Kesteren en Conny Luhulima, 
  • Datering: 2014
Tickets