Klas aan de macht (groep 5 t/m 8)
Foto: Anousjka Minnaard

Klas aan de macht (groep 5 t/m 8)

Het achthonderdjaaroude Binnenhof is hét centrum van de macht in Nederland. In deze interactieve museumles ontdekken de leerlingen alles over de werking van macht en de impact van het Binnenhof op de stad Den Haag.

800 jaar geleden bouwde de graaf van Holland het begin van het Binnenhof. Sindsdien heeft deze machtige plek grote invloed gehad op de stad Den Haag. In deze museumles grijpen de leerlingen zelf de macht en stemmen zij democratisch over de opdrachten: wat willen zij leren over macht, democratie en de geschiedenis van het Binnenhof?

Praktische informatie

Kerndoelen

  •  Nederlandse taal (kerndoelen 1 • 2)
  • Oriëntatie op jezelf en op de wereld (kerndoel 36 • 37 •  38 • 47 • 51 • 53)
  • Kunstzinnige oriëntatie (kerndoelen 55 • 56)

In de klas

Het onderstaande lesdossier bevat tips en lessuggesties die je in de klas kunt gebruiken ter voorbereiding op het museumbezoek:

Onderwijsdossier Macht (voor bovenbouw PO en onderbouw VO)

Bijlag 1: Werkbladen Macht

Bijlage 2: Antwoordenvel Macht

Tickets