Renovatieplannen bekend
Voorstel voor entree aan het Toernooiveld

Renovatieplannen bekend

Ontwerp van DP6 voor renovatie en uitbreiding geeft museum nieuw perspectief

Het Haags Historisch Museum bevindt zich op een van de mooiste plekken van Nederland, in het hart van Den Haag. De 17e-eeuwse Sebastiaansdoelen is een van de meest gezichtsbepalende gebouwen aan de Hofvijver. Maar hoe mooi de locatie en het gebouw ook zijn: renovatie is hard nodig. Alleen dan kan het gebouw als eigentijds stadsmuseum blijven functioneren. Deze week presenteert het museum met DP6 architectuurstudio een ontwerp dat uitgaat van renovatie van het rijksmonument en toevoeging van nieuwbouw op het achterterrein. Met dit plan is de museale functie van het gebouw voor de toekomst gegarandeerd. De financiering is afhankelijk van het nieuwe college en de gemeenteraad.

Vernieuwing noodzakelijk
Het rijksmonument waarin het Haags Historisch Museum is gehuisvest is hoognodig aan renovatie toe: de inrichting van het gebouw is sleets en verouderd, de installaties zijn aan vervanging toe en de bezoekersfaciliteiten voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Tevens is er sprake van ruimtegebrek voor tentoonstellingen, collectie en personeel. De laatste grote verbouwing stamt uit de jaren ’80 en de technische installaties van toen, zijn aan een volledige vervanging toe. De gemeente Den Haag heeft daarom, als eigenaar van het pand, vorig jaar zomer de opdracht gegeven om te komen tot een compleet renovatieplan voor het museum.
DP6 architectuurstudio heeft de afgelopen negen maanden gewerkt aan een integraal ontwerp voor vernieuwing en uitbreiding van het gebouw, met instandhouding van de monumentale waarden.

Versterking museale functie en beleving
Het plan voorziet onder meer in een opwaardering van het voorzieningenniveau, een kwalitatief hoogwaardige museale inrichting, een betere routing, het aanbrengen van museaal klimaat en het efficiënter gebruik van de beschikbare ruimtes, zowel voor publiek als personeel. Daarnaast wordt het gebouw duurzaam gemaakt, voorzien van een groen dak en zonnepanelen en als eerste museum in Den Haag volledig van het gas ontkoppeld.

Totaalaanzicht met nieuwbouw op het binnenterrein

De meest in het oog springende vernieuwingen:
• De ingang van het museum wordt verplaatst naar het Toernooiveld. Hiermee ontstaat een veiliger toegang voor (school)groepen en een logischer routing door het gebouw. Tevens wordt hiermee de relatie met het Museumkwartier Den Haag versterkt.
• De bezoeker wordt ontvangen in een centrale hal in het hart van het museum. Hieromheen komen alle faciliteiten als winkel, garderobe en toiletten. Blikvanger wordt een nieuwe wenteltrap die de etages en gebouwdelen met elkaar verbindt.
• Het 17e-eeuwse rijksmonument - de Sebastiaansdoelen - wordt ontdaan van latere aanbouwen en interne verrommeling. De interieurs krijgen een hoogwaardige afwerking en historische en monumentale onderdelen worden in hun waarde hersteld.
• Boven en naast de centrale hal komen vier nieuwe tentoonstellingszalen. Zowel oud- als nieuwbouw krijgt hoogwaardig klimaat, zodat de collectie en tentoonstellingen optimaal gepresenteerd kunnen worden.
• Er komt meer ruimte voor publieksactiviteiten zoals lezingen en debatten. Schoolbezoek kan beter ontvangen worden in een nieuwe educatieve ruimte. Het museum is volledig ontsloten voor mindervaliden.

Financiering afhankelijk van nieuw college
Het kosten voor het renovatieplan dat nu wordt gepresenteerd worden geraamd op een bedrag van € 16 miljoen. Het nieuw te vormen college van B&W zal moeten besluiten om dit bedrag op te nemen in het meerjarige investeringsplan van de gemeente, voordat volgende stappen gezet kunnen worden. Dit wordt de komende maanden bekend. Vervolgens is het in het najaar aan de gemeenteraad om te besluiten in de vernieuwingsplannen van het Haags Historisch Museum te investeren.

Tickets