Vragen over de collectie
Paulus Constantin la Fargue, De Haagse Groenmarkt gezien naar het Westeinde, circa 1765

Vragen over de collectie

Lees hier wat je moet doen als je meer wilt weten over een object, iets wilt schenken aan het museum of een bruikleenaanvraag wilt doen.


Heb je een vraag over de collectie of over een Haags voorwerp in eigen bezit? Stuur dan een mail naar collectie@haagshistorischmuseum.nl. Je ontvangt binnen 10 werkdagen antwoord. Let wel, het museum doet geen uitspraken over de financiële waarde van objecten.

Schenken van objecten

De collectie van het Haags Historisch Museum telt meer dan 10.000 voorwerpen en groeit nog ieder jaar, mede dankzij schenkingen van particulieren. Wil je een object schenken aan het museum? Hieronder leggen we uit waar een schenking aan moet voldoen en hoe het precies in zijn werk gaat.

Wat verzamelen we?
Belangrijkste voorwaarde voor een schenking is dat het object een relatie heeft met (de geschiedenis van) Den Haag. Het museum heeft een breed verzamelbeleid, maar focust op een beperkt aantal kernthema’s:
• regeringsstad
• stad van zand en veen
• koninklijke stad
• internationale stad van vrede en recht
Daarnaast is het museum bijzonder geïnteresseerd in het verwerven van erfgoed dat te maken heeft met migratie.

Wat verzamelen we niet?
Een aantal type voorwerpen valt buiten het verzamelbeleid van het museum. Het gaat dan onder andere om:
• boeken
• brieven
• fotoalbums
• archiefmateriaal
• ansichtkaarten
• kunstwerken gemaakt door Haagse kunstenaars die geen Haags onderwerp hebben

Voor het schenken van archieven of losse foto’s en documenten verwijzen wij je graag door naar het Haags Gemeentearchief:.

Hoe schenk je een object aan het museum?
Als je een object wil schenken, let dan op de volgende zaken:
• Neem altijd eerst contact op met het museum door een e-mail te sturen naar collectie@haagshistorischmuseum.nl, voordat je het object zelf naar het museum brengt. Onze collega’s aan de kassa nemen geen objecten aan. Je krijgt binnen 10 werkdagen antwoord.
• Om een goed beeld te krijgen van het object is het noodzakelijk dat je een of meerdere foto's van het object meestuurt. Ook ontvangen we graag een korte beschrijving en informatie over de herkomst van het object.

Of het museum het object opneemt in de collectie wordt vervolgens besloten door de conservatoren. Het kan zijn dat we jouw aanbod niet kunnen aannemen, omdat het object niet goed past binnen het verzamelbeleid of omdat we al eenzelfde soort object in de collectie hebben of om andere redenen. We vragen hiervoor begrip.

Bruiklenen

Het Haags Historisch Museum werkt graag mee aan het uitlenen van objecten ten behoeve van tijdelijke tentoonstellingen of semipermanente opstellingen.

Bruikleenaanvragen
• Voor bruikleenaanvragen dien je minimaal 6 maanden voor de gewenste aanvangsdatum een aanvraagbrief te versturen naar collectie@haagshistorischmuseum.nl.
• De aanvraagbrief moet de volgende informatie bevatten:
-naam en adres van de instelling
-naam, functie en e-mailadres van de contactpersoon
-tentoonstellingsnaam en periode
-motivatie voor de aanvraag
-lijst met aangevraagde objecten, zo volledig mogelijk
-een facility report van de locatie
• We streven ernaar om binnen twee maanden uitsluitsel te geven over de bruikleenaanvraag.

Bruikleenvoorwaarden
• Voordat je de aanvraag stuurt, lees eerst onze bruikleenvoorwaarden om er zeker van de zijn dat de aanvraag binnen de richtlijnen van het Haags Historisch Museum valt.
• Het Haags Historisch Museum onderschrijft de uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland van de Museumvereniging.

Tickets