Portret van de familie van mr. Willem van den Kerckhoven

Portret van de familie van mr. Willem van den Kerckhoven

Portret van de familie van mr. Willem van den Kerckhoven

Omringd door hun vijftien kinderen laten Mr. Willem van den Kerckhoven en zijn vrouw Reijnburg Sebastiaensdr. de Jonge zich portretteren, aan de voet van een boom in een geïdealiseerd landschap. De vijf engeltjes in de lucht stellen de overleden kinderen van het echtpaar voor. Pellegrom, de jongste zoon, werd na de voltooiing van dit portret geboren. Drie jaar later is hij, staande naast de knie van zijn vader, alsnog op dit werk vereeuwigd. Dat is de reden dat schilder Johannes Mijtens het werk tweemaal heeft gedateerd: de eerste keer in 1652 (rechts van het midden onderaan) en de tweede keer in 1655 (op de mouwslip van het jongste kind). Als raadsheer van Amalia van Solms, de vrouw van stadhouder Frederik Hendrik, behoorde Van den Kerckhoven tot de zeventiende-eeuwse elite van Den Haag. De kleurrijke en verfijnde (fantasie)kleding op dit schilderij weerspiegelt de welvaart van deze familie. Met het afbeelden van de Afrikaanse bediende op de achtergrond wilde de familie haar hoge sociale status laten zien.  

Lees meer   
Zeer waarschijnlijk had de familie Van den Kerckhoven geen Afrikaanse bediende in dienst. De bediende doet hier enkel dienst als statussymbool; bedoeld om de rijkdom van de familie te tonen. Het schilderij bevat ook allerlei verwijzingen naar goede deugden. De vruchten en bloemen zijn alle symbolische verwijzingen naar liefde, huwelijkse kuisheid en vruchtbaarheid, terwijl het hondje bij de moeder trouw verbeeldt. Dergelijke motieven komen in het werk van Mijtens regelmatig voor. Toch zijn de attributen die de familieleden vasthouden niet allen door de schilder zelf bedacht om aan het werk een symbolische lading te geven. Bij de schenking van het familieportret in 1870 werden de op dit werk geschilderde wandelstok en nautilusschelp ook aan het Gemeentemuseum geschonken. Jarenlang zijn deze objecten in een vitrine tegenover het schilderij tentoongesteld geweest.

Familieportret Van Den Kerckhoven.jpg
Johannes Mijtens, Portret van de familie van mr. Willem van den Kerckhoven, 1652/1655

Specificaties

  • Vervaardiger: Johannes Mijtens
  • Datering: 1652/1655
  • Objectnummer: 1870-0012-SCH
  • Materialen: Olieverf op doek
  • Afmetingen: 170,0 x 205,0 cm

Literatuur

  • Alexandra Nina Bauer, Jan Mijtens (1613/14-1670). Leben und Werk (Petersberg 2006) 251-253.
  • E. de Jongh, Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw (Haarlem 1986) 231-235.
  • R.E.O. Ekkart, ‘Jan Mijtens’, in: Edwin Buijsen e.a. (red.), Haagse schilders in de Gouden Eeuw. Het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700 (Zwolle 1998) 207-211.
  • Ronni Baer, Class distinctions. Dutch painting in the age of Rembrandt and Vermeer (Boston 2015) 118.
Tickets