Een haarlok uit de Hofkapel op het Binnenhof

Een haarlok uit de Hofkapel op het Binnenhof

Een haarlok uit de Hofkapel op het Binnenhof

Onder de voormalige Hofkapel op het Binnenhof liggen vele historische figuren begraven. Onder anderen graaf Albrecht van Beieren, Jacoba van Beieren en Johan van Oldenbarnevelt hebben er hun laatste rustplaats. In 1879 werd de kapel afgebroken om plaats te maken voor nieuwe kantoorruimtes van het Ministerie van Waterstaat en de Eerste Kamer. Bij die gelegenheid werden de historische graven en graftombes geopend en werd er onderzoek gedaan. Deze haarlok is destijds meegenomen door een ambtenaar van het Departement van Binnenlandse Zaken, dat toen nog op het Binnenhof gevestigd was. Bij een bezoek aan de Hofkapel in 1879 bleef hij volgens eigen zeggen een tijdje bij een geopend graf staan en ‘wachtte een ogenblik af, dat ik er alleen bij was. Dat ogenblik gekomen zijnde, was het voorden dag halen van een schaar en het afknippen van een haarlok het werk van een seconde. Van die haarlok is het hierbij gevoegde stukje de helft.’                   

Lees verder
Deze ambtenaar was ervan overtuigd dat de haarlok afkomstig was van het dode lichaam van Aleid van Poelgeest. Vandaar dat haar naam voorkomt op een briefje dat bij de haarlok is gevoegd. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat het haar van Aleid van Poelgeest is, aangezien zij – voor zover bekend – niet in de Hofkapel begraven is. Van wie het haar dan wel afkomstig, blijft vooralsnog nog de vraag.     

Haarlok Hofkapel.jpg
Een haarlok uit de Hofkapel op het Binnenhof, jaar onbekend

Specificaties

  • Datering: onbekend
  • Objectnummer: 0000-0762-HHI/a-b
  • Materialen: haar, lint.
  • Afmetingen (lijst): 36,0 x 37,0 cm

Literatuur

  • M.A. van Veen, Het grafelijk en stadhouderlijk hof Den Haag: een overzicht van opgravingen en waarnemingen van 1770 tot en met 2013 (Den Haag 2015).
Tickets