Klas en de macht
Foto: Kim Verkade

Klas en de macht

Het achthonderdjaaroude Binnenhof is hét centrum van de macht in Nederland. In deze interactieve museumles ontdekken de leerlingen alles over de werking van macht en de impact van het Binnenhof op de stad Den Haag.

800 jaar geleden bouwde de graaf van Holland het begin van het Binnenhof. Sindsdien heeft deze machtige plek grote invloed gehad op de stad Den Haag en de mensen die daar wonen en werken. In deze museumles onderzoeken de leerlingen hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen. Zo leren zij alles over macht, democratie en de geschiedenis van het Binnenhof.

Praktische informatie

Sluit aan bij

  • Geschiedenis (Den Haag speelt in verschillende canonvensters een belangrijke rol)
  • Maatschappijleer

In de klas

Het onderstaande lesdossier bevat tips en lessuggesties die je in de klas kunt gebruiken ter voorbereiding op het museumbezoek:

Onderwijsdossier Macht (voor bovenbouw PO en onderbouw VO)

Bijlag 1: Werkbladen Macht

Bijlage 2: Antwoordenvel Macht

Tickets