De kunst van het doorgeven (groep 8)

De kunst van het doorgeven (groep 8)

In Den Haag leven veel culturen samen. In deze museumles onderzoeken de leerlingen of de culturele diversiteit van Den Haag genoeg zichtbaar is in de collectie van het Haags Historisch Museum.

Op zoek naar werk, op de vlucht of voor de liefde: door de geschiedenis heen zijn veel mensen uit andere landen in Den Haag komen wonen. In deze museumles ontdekken de leerlingen hun verhalen. Ook kijken zij kritisch naar de keuzes van het museum: vinden zij dat die verhalen genoeg zichtbaar zijn in het museum, of willen zij hier iets aan toevoegen?

Praktische informatie

Kerndoelen

  • Nederlandse taal (kerndoelen 1 • 2)
  • Oriëntatie op jezelf en op de wereld in tijd en ruimte (kerndoel 36 • 37 • 38 •  47 • 51 • 53)

In de klas

Let op:
Deze museumles is onderdeel van de driedelige lessenserie 'De kunst van het doorgeven', bestaande uit:

Les 1: Wat is culturele diversiteit? (in de klas door eigen leerkracht).
Les 2: Culturele diversiteit in het museum (in het museum door museumdocent).
Les 3: Zelf kunst maken (in de klas door eigen leerkracht).

Les 1 en les 3 kunnen zelfstandig door de eigen leerkracht in de klas worden gegeven. Het bijbehorend lesmateriaal sturen wij per mail naar u toe, bij boeking van de museumles (les 2).

De lessenserie is ontwikkeld door het landelijk collectief Musea Bekennen Kleur. Kijk voor meer informatie op: www.museabekennenkleur.nl.

Tickets