Sponsoring
Haags Historisch Museum

Sponsoring

Het Haags Historisch Museum nodigt Haagse bedrijven van harte uit om met ons samen te werken en onze gezamenlijke ambities te ondersteunen.

Wij geloven in het versterken van elkaars doelstellingen en het creëren van waardevolle partnerschappen. Als partner van ons museum zijn er talloze boeiende mogelijkheden die u kunt verkennen zoals:  

  • Een museumzaal met uw bedrijfsnaam adopteren;
  • Op Prinsjesdag in één van onze museumzalen voor uw relaties een High Tea organiseren;  
  • In het kader van uw MVO-beleid samen een educatief programma voor scholen ontwikkelen.  

 
Neem voor de mogelijkheden van zakelijk ondersteunen contact op met Carmèl van der Veeke via vanderveeke@haagshistorischmuseum.nl, of bel via (0)70 312 30 62.
1598951972282.jpeg

Fiscale belastingvoordelen

Bent u (mede)eigenaar of oprichter van een bv, dan is het mogelijk om met uw bv het Haags Historisch Museum te ondersteunen. Dit kan door middel van een gift of door middel van sponsoring. Sponsorgelden kunt u in principe volledig ten laste van de winst brengen. Een gift wordt niet als zakelijke uitgave beschouwd, maar mag onder voorwaarden toch ten laste van de winst van de bv worden gebracht.

Een gift kunt u in aftrek brengen op de fiscale winst voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Dit geldt zowel voor een eenmalige als voor een periodieke gift. De aftrek bedraagt maximaal 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. De verhogingsfactor voor een gift aan een culturele ANBI is 50% over maximaal de eerste € 5.000.

Het fiscale voordeel is afhankelijk van het voor uw bv geldende Vpb-tarief (voor 2022 15% of 25,8%, volgend jaar 19% of 25,8%). Naast het belastingvoordeel, heeft u als directeur-grootaandeelhouder (dga) ook nog het voordeel van box 2-inkomstenbelasting-besparing (dit jaar 26,9%, vanaf 2024 24,5% tot 31%). Uw totale besparing loopt dit jaar dus op van 37,87% tot 45,75%.

Voorbeeld:
Uw bv schenkt jaarlijks € 5000. Het bedrag dat uw bv in aftrek kan brengen is € 7500 (50% verhogingsfactor). Het belastingtarief is 15%, wat het fiscale voordeel brengt op € 1.125. Uw gift van € 5.000 kost uw bv dus netto slechts € 3.875. Over dit bedrag is de besparing van de box 2-heffing € 1.042. Totaal ‘kost’ een schenking door de bv van € 5.000 u uiteindelijk € 2.833.

Of bereken uw voordeel met de ANBI rekenmodule.

Tickets