Sebastiaan Genootschap

Sebastiaan Genootschap

Het Sebastiaan Genootschap draagt met haar financiële steun bij aan het behouden en presenteren van het belangrijke Haagse erfgoed aan een breed publiek.

Het Sebastiaan Genootschap is de business club van de Stichting Haags Historisch Museum en Rijksmuseum de Gevangenpoort. Dit gebouw was ooit de ontmoetingsplaats van het Sint-Sebastiaansgilde, een gezelschap van Haagse burgers die het boogschieten beoefende en de stad beschermde in roerige tijden.

Het Genootschap fungeert als beschermer van het Haagse erfgoed en ondersteunt bij het verwerven, behouden en presenteren van het Haagse erfgoed voor een breed publiek. Bedrijven en instellingen die in de Haagse regio gevestigd zijn, kunnen zich aansluiten bij dit genootschap. De financiële steun van het Sebastiaan Genootschap draagt onder andere bij aan aankopen voor de collectie, restauraties, presentaties en aan de inrichting van het vernieuwde Haags Historisch Museum. 

Het Genootschap kent twee lidmaatschappen met bijbehorende tegenprestaties:

Begunstiger: € 1250,- 

Als begunstiger ontvangt u:   

 • Een uitnodiging voor het jaarlijkse schuttersdiner;
 • Naamsvermelding op de website;
 • Twee passen voor gratis toegang tot beide musea;
 • Regelmatig informatie over onze activiteiten;
 • U ontvangt uitnodigingen voor openingen van nieuwe tentoonstellingen.

Schutter: € 2500,- 

Als schutter ontvangt u:   

 • Een uitnodiging voor het jaarlijkse, exclusieve schuttersdiner voor u en een introducé;   
 • Naamsvermelding op de website én in musea;  
 • Vier passen voor gratis toegang tot beide musea;
 • Regelmatig informatie over onze activiteiten;
 • Uitnodigingen voor openingen van nieuwe tentoonstellingen;
 • Eén keer per jaar gratis gebruik van onze fraaie Schutterszaal in het Haags Historisch Museum en de Raadkamer in de Gevangenpoort voor een ontvangst of diner met uw relaties;
 • Eén keer per jaar een gratis rondleiding in één van onze tentoonstellingen of in ons depot voor uw medewerkers en klanten.  

Bekijk hier het beeldverslag van het Schuttersdiner 2023:

Leden van het Sebastiaan Genootschap

Family Office Den Haag Mazars NV
F. Schmidt Crans Meerdervoort
Hizkia van Kralingen Witteveen
ING Bank Den Haag

Neem voor de mogelijkheden van zakelijk ondersteunen contact op met Carmèl van der Veeke via vanderveeke@haagshistorischmuseum.nl, of bel via (0)70 312 30 62. 

1598951972282.jpeg

Fiscale belastingvoordelen

Bent u (mede)eigenaar of oprichter van een bv, dan is het mogelijk om met uw bv het Haags Historisch Museum te ondersteunen. Dit kan door middel van een gift of door middel van sponsoring. Sponsorgelden kunt u in principe volledig ten laste van de winst brengen. Een gift wordt niet als zakelijke uitgave beschouwd, maar mag onder voorwaarden toch ten laste van de winst van de bv worden gebracht.

Een gift kunt u in aftrek brengen op de fiscale winst voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Dit geldt zowel voor een eenmalige als voor een periodieke gift. De aftrek bedraagt maximaal 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. De verhogingsfactor voor een gift aan een culturele ANBI is 50% over maximaal de eerste € 5.000.

Het fiscale voordeel is afhankelijk van het voor uw bv geldende Vpb-tarief (voor 2022 15% of 25,8%, volgend jaar 19% of 25,8%). Naast het belastingvoordeel, heeft u als directeur-grootaandeelhouder (dga) ook nog het voordeel van box 2-inkomstenbelasting-besparing (dit jaar 26,9%, vanaf 2024 24,5% tot 31%). Uw totale besparing loopt dit jaar dus op van 37,87% tot 45,75%.

Voorbeeld:
Uw bv schenkt jaarlijks € 5000. Het bedrag dat uw bv in aftrek kan brengen is € 7500 (50% verhogingsfactor). Het belastingtarief is 15%, wat het fiscale voordeel brengt op € 1.125. Uw gift van € 5.000 kost uw bv dus netto slechts € 3.875. Over dit bedrag is de besparing van de box 2-heffing € 1.042. Totaal ‘kost’ een schenking door de bv van € 5.000 u uiteindelijk € 2.833.

Of bereken uw voordeel met de ANBI rekenmodule.

Stichting Sebastiaan Genootschap

Bestuurssamenstelling

 • Burgemeester J.H.C. van Zanen, ere-voorzitter
 • Mevrouw B. de Kroon, voorzitter
 • Mevrouw H. van den Berg, secretaris
 • De heer T. Vrij,  penningmeester


Het bestuur vervult zijn taken op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor geen vergoeding.

Stichting Sebastiaan Genootschap
KVK Haaglanden: 50842854, 
RSIN / fiscaal nummer: 8229.56.664

Stichting Sebastiaan Genootschap heeft de culturele ANBI-status waardoor schenkingen fiscaal gezien gunstig zijn. U ontvangt belastingvoordeel over uw gift. Deze is aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelastingen. Klik hier voor meer informatie over de maximale belastingaftrek en om de netto kosten te berekenen. 

Tickets