Sebastiaan Genootschap

Sebastiaan Genootschap

Met de financiële steun van het Sebastiaan Genootschap is het Haags Historisch Museum in staat belangrijk Haags erfgoed te behouden en te presenteren aan een breed publiek.

Het Sebastiaan Genootschap is de business club van de Stichting Haags Historisch Museum waar het Rijksmuseum de Gevangenpoort en het Haags Historisch Museum onder vallen. Dit gebouw was ooit de ontmoetingsplaats van het Sint-Sebastiaansgilde, een gezelschap van Haagse burgers die het boogschieten beoefende en de stad beschermde in roerige tijden.

Het Genootschap fungeert als beschermer van het Haagse erfgoed en ondersteunt bij het verwerven, behouden en presenteren van het Haagse erfgoed voor een breed publiek. Bedrijven en instellingen die in de Haagse regio gevestigd zijn, kunnen zich aansluiten bij dit genootschap. De financiële steun van het Sebastiaan Genootschap draagt onder andere bij aan aankopen voor de collectie, restauraties, presentaties en aan de inrichting van het vernieuwde Haags Historisch Museum. 

Het Genootschap kent twee lidmaatschappen met bijbehorende tegenprestaties:

Begunstiger: € 1250,- 

Als begunstiger ontvangt u:   

 • Een uitnodiging voor het jaarlijkse schuttersdiner;
 • Naamsvermelding op de website;
 • Twee passen voor gratis toegang tot beide musea;
 • Regelmatig informatie over onze activiteiten;
 • U ontvangt uitnodigingen voor openingen van nieuwe tentoonstellingen.

Schutter: € 2500,- 

Als schutter ontvangt u:   

 • Een uitnodiging voor het jaarlijkse, exclusieve schuttersdiner voor u en een introducé;   
 • Naamsvermelding op de website én in musea;  
 • Vier passen voor gratis toegang tot beide musea;
 • Regelmatig informatie over onze activiteiten;
 • Uitnodigingen voor openingen van nieuwe tentoonstellingen;
 • Eén keer per jaar gratis gebruik van onze fraaie Schutterszaal in het Haags Historisch Museum en de Raadkamer in de Gevangenpoort voor een ontvangst of diner met uw relaties;
 • Eén keer per jaar een gratis rondleiding in één van onze tentoonstellingen of in ons depot voor uw medewerkers en klanten.  


Neem voor de mogelijkheden van zakelijk ondersteunen contact op met
Carmèl van der Veeke via vanderveeke@haagshistorischmuseum.nl 
 

Leden van het Sebastiaan Genootschap

Family Office Den Haag

Hizkia van Kralingen

Mazars NV

Meerdervoort

Witteveen

  

Stichting Sebastiaan Genootschap

Bestuurssamenstelling

 • Burgemeester J.H.C. van Zanen, ere-voorzitter
 • Mevrouw B. de Kroon, voorzitter
 • Mevrouw H. van den Berg, secretaris
 • De heer T. Vrij,  penningmeester


Het bestuur vervult zijn taken op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor geen vergoeding.

Stichting Sebastiaan Genootschap
KVK Haaglanden: 50842854, 
RSIN / fiscaal nummer: 8229.56.664

Stichting Sebastiaan Genootschap heeft de culturele ANBI-status waardoor schenkingen fiscaal gezien gunstig zijn. U ontvangt belastingvoordeel over uw gift. Deze is aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelastingen. Klik hier voor meer informatie over de maximale belastingaftrek en om de netto kosten te berekenen. 

Tickets