De organisatie

De organisatie

Maak kennis met de mensen achter het Haags Historisch Museum.

Stichting Haags Historisch Museum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Tjeerd Vrij is directeur-bestuurder van het museum.

tjeerd-vrij-websize-organisatie-kim-verkade.jpg
Directeur-bestuurder Tjeerd Vrij

In de Raad van Toezicht hebben zitting:

dr. E.M. Jacobs (voorzitter)

dr. M.J.S. Spierts

drs. J.I.G.J. Jeurissen

drs. F.C. van Steekelenburg - van der Stelt

C.S. Ori MSc

drs. H.E. Veldhuizen-van den Berg

prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans

(voor het rooster van aftreden: zie de meest recente jaarrekening).

De Stichting Haags Historisch Museum onderschrijft en volgt de Governance Code Cultuur en voert een actief beleid op het gebied van culturele diversiteit.

governance-code-cultuur.jpg


Het Haags Historisch Museum vormt samen met Rijksuseum de Gevangenpoort één organisatie, met als statutaire naam: Stichting Haags Historisch Museum. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN/fiscaal nummer: 80 55 34 659
De Stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 41160091
BTW nummer: NL805534659B01

Contactgegevens

Korte Vijverberg 7
2513 AB DEN HAAG
Tel. 070 364 69 40
info@haagshistorischmuseum.nl

Jaarstukken

Jaarrekening Stichting HHM 2021

ANBI Jaarstuk Stichting HHM 2021

Tickets