Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie

Het Haags Historisch Museum volgt sinds 2011 de principes van de Code Culturele Diversiteit en heeft sinds 2019 de Code Diversiteit & Inclusie omarmd.

Het Haags Historisch Museum volgt sinds 2011 de principes van de Code Culturele Diversiteit en heeft sinds 2019 de Code Diversiteit & Inclusie omarmt. Met de P's van Publiek, Programmering en Partners hebben we inmiddels de stap naar ‘vanzelfsprekendheid’ gezet.

Voor de P van Personeel hebben we de afgelopen jaren de Haagse Cultuur Academie financieel gesteund in het ontwikkelen van een netwerk in de Haagse cultuursector voor jongeren met een migratieachtergrond. Werving voor vacatures, inclusief vacatures in de Raad van Toezicht, geschiedt openbaar met inachtneming van de Code Diversiteit & Inclusie.

In de periode tot 2020 hebben wij met ons actieve beleid op participatie en diversiteit fors geïnvesteerd in het vergroten van de sociale cohesie en leefbaarheid in onze stad. Enkele successen: de tentoonstelling Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof (2017), het project Badkoetsjes Strandverhalen in zeven cultuurankers (2018) en het innovatieve Museum Take Over (2019) waarin Haagse jongeren uit de binnenstad actief betrokken werden bij het presenteren van Haagse geschiedenis.

Intern zitten we op één lijn in onze ambitie om een divers en inclusief stadsmuseum te zijn en de buitenwereld ziet dat ook. Dit leiden wij af uit de regelmaat waarmee andere instellingen ons uitnodigen om te vertellen over ons diversiteitsbeleid, uit de Inspirational Award die het Museum ontving van de Haagse Cultuuracademie (2018) en de Haagse Cultuurparticipatieprijs (jury- en publieksprijs) voor onze Museum Take Over (2019).

Daarnaast zijn we, in de periode 2017-2020 doorgegaan met enkele langlopende participatie-projecten zoals de invulling van de Historische Informatie Punten (HIP) in de wijkbibliotheken, het realiseren van vier tijdelijke tentoonstellingen op locatie en het verzamelen van persoonlijke verhalen van Hagenaars met een bijpassend object.

In ons beleidsplan 2021-2024 nemen wij de diversiteit van de Haagse bevolking als uitgangspunt voor onze nieuwe missie en visie. Meerstemmigheid is nu een van de vier centrale merkwaarden van het museum. In onze presentaties geven we verschillende (Haagse) bevolkingsgroepen een stem waardoor we meer recht doen aan de geschiedenis en voor meer herkenning zorgen bij groepen die bij geschiedschrijving nogal eens vergeten worden. Dit doen we het liefst in co-creatie, wat naast meedoen óók meebeslissen is over vorm en inhoud. Hiermee dragen wij als museum fors bij aan het ontwikkelen en zichtbaar maken van de collectieve identiteit van de stad en geven we actief invulling aan drie van de vier P’s (Publiek, Programma en Partners).

Op de P van Personeel moeten we nog een stap zetten als het gaat om beleidsmatige functies. We gaan daarom 50% van alle nieuwe functies en vacatures (ook binnen de Raad van Toezicht) vullen met mensen die de diversiteit van het museum versterken.

Tickets