Steunfonds

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum
Statutaire naam: Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum
RSIN / fiscaal nummer: 81 48 87 132

ANBI status: ja

Contactgegevens:
Korte Vijverberg 7
2513 AB DEN HAAG

Doelstelling:
De Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum heeft als doel de belangen van de Stichting Haags Historisch Museum te bevorderen. Dat doet zij door zorg te dragen voor en steun te verlenen bij de uitbreiding van de collectie en het organiseren van tentoonstellingen en andere activiteiten die niet tot de normale exploitatie van de Stichting Haags Historisch Museum gerekend kunnen worden. Hiertoe draagt zij bij aan de continuïteit van de Stichting Haags Historisch Museum.

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Giften:
Giften zijn zeer welkom en zullen worden gebruikt ter ondersteuning van de activiteiten van het Haags Historisch Museum / Museum de Gevangenpoort.

U kunt een gift overmaken naar:
Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum
IBAN: NL94 ABNA 0246 5556 02

Bestuurssamenstelling:

De heer J.W. Schrofer (in functie sinds 1 januari 2007 ) Voorzitter

Mevrouw J.C.M. van Santen (in functie sinds 1 januari 2007) Penningmeester

De heer M. van Baalen (in functie sinds 1 mei 2013) Secretaris

Het bestuur vervult haar taken op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor geen vergoeding. Bestuursleden kunnen aanspraak maken op een reiskostenvergoeding.

De leden van het bestuur onderschrijven de Code Cultural Governance.