De Stad Geschonden: Duindorp

19 plekken

Duindorp - Hier heeft de oorlog lang geduurd, hij begon in 1939, met de legering van Nederlandse militairen tijdens de mobilisatie, in 1942-43 werd de bevolking van de wijk geëvacueerd. De Duitse bezetter bouwde er de Atlantik Wall. Van 1945 tot 1947 was Duindorp een interneringskamp voor collaborateurs. Pas na het sluiting van het kamp in 1947 konden de Duindorpers naar hun buurt terugkeren. De wederopbouw duurde tot 1953.

De route wordt beschreven vanuit drie gezichtspunten. Allereerst vanuit de ervaringen van de Duindorpers, wat zij beleefden en moesten doorstaan tijdens evacuatie en terugkeer. Ten tweede vanuit de militair-strategische blik van de bouwers van de Atlantikwall. En ten derde vanuit het gezichtspunt van de gevangenen in het interneringskamp.

Het tracé van de route is zo gekozen dat het landschap in en om Duindorp vanuit verschillende ruimtelijke perspectieven belicht wordt. We lopen niet alleen door de straten en hofjes in de wijk, maar beklimmen ook de omliggende duinen. Een markante duintop is de Hoge Nol (zie kaartje). Deze top maakt deel uit van de duinrug die samen met de Bosjes van Poot de scheiding vormt tussen de volkswijk Duindorp en de dure Vogelwijk. Vanaf de Hoge Nol ligt Duindorp aan je voeten.

Deze route maakt onderdeel uit van De Stad Geschonden, Den Haag in WOII, en is ontwikkeld door het Haags Historisch Museum.