Haagse Kaart: Eerste stadsuitbreidingen

Javastraat

Isaac van Ketweg, 1770, collectie Haags Gemeentearchief

In de 18de eeuw keek je vanaf dit punt nog uit over de weilanden. In de verte zien we de toren van de Grote Kerk.

Buiten de singels werd toen nog nauwelijks gebouwd, zoals te zien is op de kaart van 1750. Wel waren er landwegen, molens en boerderijen te vinden. Een van deze landwegen was de rustige Laan van Schuddegeest, waarvan de naam in 1861 werd omgedoopt in Javastraat.

In het midden zien we de in 1844 afgebroken Beekmolen, die ter hoogte van de huidige hoek Alexanderstraat- Sophialaan stond. Rechts de eerder genoemde Noordmolen.

Deze wandeling is gemaakt bij de website Haagsekaart.nl. Ontdek de historische collectie van de stad in de Haagse Kaart. Zie hoe Den Haag groeide van de prehistorie tot nu.

Vorig punt