Haagse Kaart: Eerste stadsuitbreidingen

De Bosbrug

Joris van der Haagen en Ludolph de Jongh, ca. 1650, collectie Haags Historisch Museum

Den Haag heeft nooit stadsmuren gehad, maar kreeg aan het begin van de 17de eeuw wel een singelgracht die de hele stad omsloot. Deze werd aangelegd op initiatief van prins Maurits en diende ter verdediging. De Prinsessegracht, hier gezien in zuidoostelijke richting, vormde de meest oostelijke afsluiting van de stad. De gehele singelgracht is goed te zien op de kaarten van 1620 en 1670.   

 Jan van Call, 1690, collectie Haags Gemeentearchief

De Bosbrug is een van de oudste bruggen van Den Haag. Hij verbindt het Korte Voorhout, waar we hier op kijken, met het Malieveld en, even verderop, het Haagse Bos – vandaar ook de naam. Tot in de 19de eeuw was de Bosbrug een ophaalbrug.

 

 
Bosbrug in de richting van het Korte Voorhout, onbekende fotograaf, ca. 1890, collectie Haags Gemeentearchief

Bosbrug, gezien vanaf de Prinsessegracht, onbekende fotograaf, circa 1900, collectie Haags Gemeentearchief

De eerste vaste brug over de Prinsessegracht dateert uit ongeveer 1834. Enkele jaren daarvoor was bij de brug een wachtje gebouwd, een klein gebouw dat wel wat lijkt op een Grieks tempeltje. Het werd, net als de Academie van Beeldende Kunsten, ontworpen door stadsarchitect Zeger Reijers. In het Wachtje werd belasting geheven op goederen die Den Haag ingevoerd werden. De Prinsessegracht vormde toen nog altijd de rand van de stad. Dit is goed te zien op de kaart van 1850.

Het Wachtje raakte tijdens W.O.II beschadigd en is later gesloopt.    

Onbekende fotograaf, 1971, collectie Haags Gemeentearchief

De Bosbrug is tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd geraakt. Er werd dan ook een nieuwe brug aangelegd. Na verloop van tijd voldeed deze echter niet meer aan de eisen. In 2013 is de gemeente begonnen met de bouw van een compleet nieuwe brug.

Deze wandeling is gemaakt bij de website Haagsekaart.nl. Ontdek de historische collectie van de stad in de Haagse Kaart. Zie hoe Den Haag groeide van de prehistorie tot nu.

Vorig punt Volgend punt