Voorwaarden bij boekingen van educatieve groepen

Het Haags Historisch Museum hanteert de onderstaande voorwaarden bij de boekingen van educatieve groepen.

Voorwaarden

  • Er kunnen maximaal 15 leerlingen met een museumdocent mee. Mocht het aantal leerlingen afwijken van wat u gereserveerd heeft, wilt u dat uiterlijk een week van te voren aan ons doorgeven? Als wij in de week voor de les een ingehuurde docent moeten annuleren, dan zijn wij genoodzaakt de kosten van onze museumdocent(en) aan u door te berekenen.
  • Mocht u onverhoopt niet op de voor u gereserveerde datum en tijd kunnen komen, wilt u dat uiterlijk een week van tevoren melden? Annuleert u niet of later, dan zijn wij genoodzaakt de kosten van onze museumdocent(en) aan u door te berekenen.
  • Begeleiders of leraren zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van de leerlingen die zij begeleiden.