Verwacht

De onderstaande tentoonstellingen kunt u het komende jaar verwachten in het Haags Historisch Museum:

Glans, glorie en misère. Gouden Eeuw in Den Haag.

28 april 2019 t/m 27 oktober 2019

Den Haag was in de Gouden Eeuw hét centrum van de macht en het politieke middelpunt van ons land. In Den Haag woonden bovendien de Oranjes, die als stadhouders een machtspositie genoten. Rond het Binnenhof, het oudste regeringscentrum ter wereld, verrezen indrukwekkende stadspaleizen voor diplomaten en rijke burgers. Hun aanwezigheid stimuleerde de productie van luxegoederen en ambitieuze bouwprojecten. Maar hoe zat het met armoede, hoge kindersterfte, de handel in koloniale producten en slavernij? In de tentoonstelling De Gouden Eeuw in Den Haag zoomt het Haags Historisch Museum in op de maatschappij in deze periode en onderzoekt de verschillen tussen het beeld dat we hebben van deze en de dagelijkse realiteit.

Nooit gebouwd Den Haag

november 2019 t/m maart 2020

Een stad is altijd in beweging. Er wordt gebouwd en gesloopt en weer bijgebouwd. Het lijkt vanzelfsprekend dat de stad is zoals hij is. Toch kent iedere stad ook alternatieve plannen en ontwerpen die om uiteenlopende redenen nooit verder zijn gekomen dan de tekentafel. Al die nooit uitgevoerde plannen vormen samen een parallelle werkelijkheid, die van het nooit gebouwde Den Haag. In de tentoonstelling Nooit gebouwd Den Haag en de gelijknamige publicatie worden spectaculaire ontwerpen getoond vanaf de zestiende eeuw tot nu.