Verwacht

De onderstaande tentoonstellingen kunt u het komende jaar verwachten in het Haags Historisch Museum:

Glans, glorie en misère. Gouden Eeuw in Den Haag.

28 april 2019 t/m 27 oktober 2019

Den Haag was in de Gouden Eeuw hét centrum van de macht en het politieke middelpunt van de Republiek. Den Haag had als dorp en internationaal diplomatiek centrum een aparte status. Hier woonden de Oranjes, die als stadhouders grote macht bezaten. Rond het Binnenhof, bestuurscentrum van de Republiek, verrezen indrukwekkende stadspaleizen voor diplomaten, vertegenwoordigers van de provincies en rijke burgers. Hun aanwezigheid stimuleerde de productie van luxegoederen en ambitieuze bouwprojecten: Den Haag beleefde een periode van culturele bloei en economische groei. Maar hoe zat het met armoede, hoge kindersterfte, de handel in koloniale producten en slavernij?

De tentoonstelling Glans, Glorie en Misère. De Gouden Eeuw in Den Haag in het Haags Historisch Museum toont niet alleen de schittering, maar ook de dagelijkse realiteit van de zeventiende eeuw. Den Haag was een stad van contrasten: het ‘rijkste dorp van Europa’, centrum van macht, cultuur en wetenschap met beroemde inwoners als Baruch Spinoza en Christiaan Huygens.

Naast woonplaats van de elite was Den Haag ook een snel groeiend dorp vol (hof)leveranciers, ambachtslieden en arbeidsmigranten. Grote delen van het volk kende een onzeker bestaan, afhankelijk van economische voor- en tegenspoed, oorlog en vrede. Praal en rijkdom contrasteerden met armoede, uitbuiting en gebrekkige voorzieningen. In het dagelijks leven speelden misdaad en straf, lief en leed, geboorte en sterfte een grote rol, zowel ‘op stand’ als in de arme volksbuurten rond het Spui.

Het samenleven van edelen, burgers en migranten maakte van Den Haag een sterk gelaagde stad, iets wat nu nog steeds herkenbaar is. De verschillende werelden leefden langs en naast elkaar, waren echter ook wederzijds afhankelijk, en kwamen soms met elkaar in botsing. De gruwelijke moord op de regenten Johan en Cornelis de Witt door ontevreden, opgehitst volk illustreert dit op navrante wijze.

Glans, Glorie en Misère. De Gouden Eeuw in Den Haag toont naast schilderijen, tekeningen en prenten en gebruiksvoorwerpen ook archiefstukken, verslagen van ‘ooggetuigen’: dagboekfragmenten, citaten uit liefdesbrieven, gedichten en rechtbankverslagen. Deze brengen de zeventiende-eeuwse Haagse werkelijkheid op persoonlijke wijze tot leven.

Nooit gebouwd Den Haag

november 2019 t/m maart 2020

Een stad is altijd in beweging. Er wordt gebouwd en gesloopt en weer bijgebouwd. Het lijkt vanzelfsprekend dat de stad is zoals hij is. Toch kent iedere stad ook alternatieve plannen en ontwerpen die om uiteenlopende redenen nooit verder zijn gekomen dan de tekentafel. Al die nooit uitgevoerde plannen vormen samen een parallelle werkelijkheid, die van het nooit gebouwde Den Haag. In de tentoonstelling Nooit gebouwd Den Haag en de gelijknamige publicatie worden spectaculaire ontwerpen getoond vanaf de zestiende eeuw tot nu.