Vanished Families

8 mei 2014 t/m 31 augustus 2015

Sira Soetendorp – van IJssel (1943) groeide op met familie die ze nooit gekend had. Veel van haar familieleden, van wie een groot gedeelte uit Den Haag, waren vermoord in de concentratiekampen. Het enige wat restte waren foto’s. Na een bezoek aan Auschwitz in 2012 besloot Sira Soetendorp een blijvende herinnering te maken. Op een geschilderde ondergrond kerfde zij de portretten in van mensen die ze slechts van foto’s kenden. Tezamen vormen de 15 portretten nu een zichtbaar monument.