MijnSurinaamsDenHaag*

Dat Den Haag een grote groep inwoners heeft met een Surinaamse achtergrond, illustreert de tentoonstelling MijnSurinaamsDenHaag*, die het Haags Historisch Museum en het Sárnamihuis van 25 oktober t/m 11 november 2011 gezamenlijk organiseren in het Atrium van het Haagse stadhuis. De tentoonstelling weerspiegelt de ‘salad bowl’ die Suriname is en toont de migratie van verschillende bevolkingsgroepen, elk met hun eigen cultuur, vanuit Suriname naar Den Haag.

MijnSurinaamsDenHaag*
25 oktober – 11 november 2011

Den Haag is een stad van vele culturen. Het merendeel van de Hagenaars komt van elders. De Gemeente Den Haag wil een gastvrij en open klimaat in de stad, waar iedereen zich welkom voelt en zich inzet voor integratie. Waar mensen elkaars verleden kennen en hun culturele erfgoed met elkaar delen (uit: Verschillend verleden, één toekomst - integratiebeleid 2011-2014).

Een aanzienlijk deel van de Hagenaars heeft Surinaamse wortels. De meeste Surinamers trokken in 1975 -  het land werd toen onafhankelijk- naar Nederland, of in 1980 vanwege de staatsgreep door het leger. Maar ook voor en na die tijd hebben veel mensen tussen Suriname en Nederland gereisd: voor werk, opleiding of familie. Tijdelijk of om zich er permanent te vestigen. De (verre) voorouders van veel Surinamers kwamen echter oorspronkelijk van een heel andere plek op de wereld. Zij vertrokken vanuit Afrika, India, China of Java. Zij namen hun gewoontes, geloof, feesten, hun cultureel erfgoed mee. Suriname werd zo een rijke verzameling van vele verschillende culturen. Deze diversiteit is in de Haags-Surinaamse gemeenschap nog steeds herkenbaar.

De tentoonstelling MijnSurinaamsDenHaag* verbeeldt de reis die veel Surinamers ondernamen. De reis van hun voorvaderen, en de reis van henzelf naar Den Haag. De persoonlijke geschiedenissen van mensen, en de volks-en straatkunst vormen het uitgangspunt.

De expositie behelst een aantal onderdelen. Zo vertelden Surinaamse Hagenaars over hun herinneringen aan hun reis naar en hun kennismaking met de hofstad; hun verhalen zijn verbeeld in een fotoreeks, ‘Mijn Den Haag’. Schilderijen van Surinaamse kunstenaars die normaal gesproken muren, bussen en schaafijskarretjes beschilderen, geven een mooi beeld van de kunst op straat in Paramaribo. Het Hindostaanse trouwpaviljoen, de Mároh, vertelt iets over oude huwelijkstradities en toont de verbinding met de Indiase cultuur. Een film toont beelden van Ramsahais, een Surinaamse Hagenaar die op zoek ging naar zijn wortels in India. Ga mee op reis en leer uw Surinaamse buurman kennen.

MijnSurinaamsDenHaag* kwam tot stand als samenwerking tussen het Haags Historisch Museum en het Sàrnamihuis.