Een Haagse baron en zijn schatten

Van 23 oktober 2010 tot en met 6 februari 2011 presenteert het Haags Historisch Museum in samenwerking met kasteel Twickel in Delden (Overijssel) een tentoonstelling van schilderijen uit de Romantiek, bijeengebracht door de Haagse verzamelaar J.D.C. baron van Heeckeren van Wassenaer. Een groot deel van zijn collectie, tot 1875 ondergebracht in zijn kolossale woonhuis aan het Lange Voorhout 13 en daarnaast in kasteel Twickel en zijn Gelderse huis te Dieren, is na bijna honderdvijftig jaar verenigd in Den Haag.
Voor een korte impressie van deze tentoonstelling klikt u hier.

Over het levensverhaal van Carel baron van Heeckeren is een boek verschenen:
Tussen twee Tijden, Twickel in de negentiende eeuw. Geschreven door Aafke Brunt en Jan Haverkate.