Den Haag 1955-1965 in foto’s van Jacques Meijer

Van 25 september 2010 t/m 3 april 2011 organiseert het Haags Historisch Museum de tentoonstelling Den Haag 1955-1965 in foto’s van Jacques Meijer. Op royaal formaat worden ruim 90 foto’s van Den Haag en Scheveningen uit de periode 1955-1965 getoond. De tentoongestelde foto's zijn opgenomen in de collectie van het Haags Historisch Museum.

Jacques Meijer, filmer-fotograaf

Na zijn studie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag vestigt Jacques Meijer (1934) zich in 1955 als zelfstandig fotojournalist. Hij fotografeert onder andere het leven van alledag in Den Haag en in Scheveningen. Na 1965 vervolgt Meijer zijn carrière als uitgever en hoofdredacteur van bladen over fotografie en film. Daarnaast maakt hij enkele films over kunstenaars. In 1975 gaat hij zich, als Jacques Meijer Productions BV,  toeleggen op het maken van opdrachtfilms voor bedrijven en instellingen. Vanaf 2000 komt de nadruk te liggen op vrije foto- en filmprojecten. De solo-expositie Dynamisch Archief in de Kunsthal Rotterdam is de start van een serie exposities en fotoboeken. Meijer gebruikt zowel zijn eigen zwart/wit archief als nieuw werk in kleur voor documentaire en conceptuele projecten.

Jaques Meijer fotografeert Den Haag 1955-1965

Jacques Meijer heeft het dagelijks leven van de stad Den Haag op treffende wijze vastgelegd. Foto’s van wandelaars in het park worden afgewisseld met die van mensen op weg naar het werk. Hij fotografeerde op kantoren, in het parlement, de broodfabriek en op straat. Mannen leggen kabels, halen huisvuil op. Er zijn kapsters en winkeljuffrouwen. De serie die Meijer maakte van de nachtelijke postverwerking van de PTT is zeer bijzonder. De foto’s van debatterende politici en de ceremoniële activiteiten rondom Prinsjesdag laten zien dat de tijd in Den Haag soms stil lijkt te staan. Demonstraties op het Binnenhof zijn de eerste tekenen van een nieuwe tijd.

Scheveningen 1955-1965

Vrij kort na de Tweede Wereldoorlog bestaat Scheveningen uit twee verschillende werelden: het vissersdorp en de badplaats. De vissers wonen met hun gezinnen in kleine huizen en vinden hun werk op zee en in de haven. Na 1965 zal hun werk door schaalvergroting geleidelijk op de tocht komen te staan. De badplaats biedt werk aan hoteliers, pensionhouders en de uitbaters van strandtenten. Scheveningen wordt steeds meer een uitgaansplek voor de massa. Gezichtsbepalende gebouwen als het deftige Palace Hotel en Seinpost staan op het punt van verdwijnen.

Den Haag 1955-1965

Met name in de jaren zestig worden nieuwe wijken aangelegd zoals Mariahoeve en Morgenstond, met flats met veel licht en lucht. Bewoners uit de binnenstad vertrekken steeds meer naar die nieuwe wijken, met als gevolg dat de binnenstad ontvolkt raakt. Verpaupering is het gevolg, evenals sloop van historische bebouwing. In het ‘deftige’ Den Haag rond de Hofvijver verandert er ogenschijnlijk weinig. Wel neemt het autoverkeer spectaculair toe. Het paard is in het stadsbeeld allang een ongewone verschijning geworden.