Collectie

10 Topstukken

Den Haag heeft veel gezichten: ‘centrum van de democratie’,  ‘koninklijk veelzijdig’, ‘popstad’ en noem maar op. Het Haags Historisch Museum weerspiegelt al deze facetten. Met deze 10 Topstukken geven we je een kijkje in de veelzijdigheid van onze collectie. Portretten, landschappen, de Haagse…

Bekijk de collectie

Stadsgezichten

Het stadsgezicht als zelfstandig genre is in de tweede helft van de zeventiende eeuw ontstaan. De achttiende eeuw heeft een immense productie aan topografische werken opgeleverd, die in de negentiende eeuw bij lange na niet is gehaald. In deze periode waren er ook nog maar weinig kunstenaars die zi…

Bekijk de collectie

Nieuwe aanwinsten

De collectie van het Haags Historisch Museum is levend en groeit nog ieder jaar. Geregeld verwerft het museum nieuwe objecten die een onbekend deel van de stadsgeschiedenis belichten of die het verhaal over Den Haag nog beter vertellen. Daarbij is het niet altijd mogelijk de nieuwe aanwinsten direc…

Bekijk de collectie

Oranje in de stad

Niet ten onrechte wordt Den Haag vaak Hofstad genoemd. Al sinds 1585, toen prins Maurits zich in het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof vestigde, wonen de Oranjes met slechts enkele onderbrekingen in Den Haag. In de afgelopen eeuwen hebben de Oranjes zich beziggehouden met het bouwen en verb…

Bekijk de collectie

Portretten

Het Haags Historisch Museum bezit een belangrijke collectie portretten. De oudste stammen uit de zestiende eeuw, de jongste zijn vervaardigd in de twintigste eeuw. Portretkunst is al zeer oud. In de Middeleeuwen waren het aanvankelijk vooral vorsten en andere heersers die zich lieten portretteren,…

Bekijk de collectie

De Schutterij en de Magistraat

Het Haags Historisch Museum is sinds 1986 gevestigd in de Sint-Sebastiaansdoelen aan de Korte Vijverberg. Het pand werd tussen 1636-1638 gebouwd als een nieuw onderkomen van de Sint-Sebastiaansschutterij binnen het prestigieuze Hofgebied waar de schutters eerder hun schietbanen hadden. De doelen wa…

Bekijk de collectie

Haagse Ooievaar

Het wapen van Den Haag Sinds ons land een koninkrijk is (vanaf 1814) behoort elke gemeente een wapen te hebben dat door de Hoge Raad van Adel is goedgekeurd. Zo ook de gemeente Den Haag. Vanaf 1816 ligt het uiterlijk van het gemeentewapen officieel vast en de omschrijving ervan luidt sinds 195…

Bekijk de collectie

Poppenhuizen

De poppenhuizen van jonkvrouwe Lita de Ranitz In september 1910 werd op een Haags huis in aanbouw de vlag gehesen om het heugelijke feit te vieren dat het hoogste punt bereikt was. Het was geen gewoon huis, maar een poppenhuis of pronkkast met zes vertrekken die een zeer gedetailleerd be…

Bekijk de collectie