Verwacht

De onderstaande tentoonstellingen kunt u het komende jaar verwachten in het museum:

Arm en Rijk / Rijk en Arm

Van 29 april t/m 3 september 2017

In de beeldvorming over de geschiedenis van de stad Den Haag speelt de kloof tussen arm en rijk, tussen volk en elite, een belangrijke rol. Dit zien we terug in de typisch Haagse begrippen ‘Zand en Veen’ en ‘Hagenaar en Hagenees’.

Wie waren de armen en de rijken in onze stad en hoe leefden ze? Hoe groot waren de inkomensverschillen en welke verschillen waren er wat betreft huisvesting, voeding, kleding en vrije tijdbesteding? Hoe keek men aan tegen armoede en klassenonderscheid? Wat gebeurde er om armoede te bestrijden? En hoe is het dat nu, in de 21ste eeuw?

Op deze en andere vragen geeft de tentoonstelling Arm en Rijk / Rijk en Arm antwoord. De tentoonstelling neemt je mee in het verhaal van arm en rijk in Den Haag en laat je tegelijk een kijkje nemen in beide werelden. De nadruk van de tentoonstelling ligt op de 19e eeuw, met uitstapjes naar vroeger en later.

Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof

Van 21 september 2017 t/m 28 januari 2018

Met de tentoonstelling Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof belicht het Haags Historisch Museum dit najaar de levens van de donkere jongens Cupido en Sideron. Afkomstig uit Curaçao en Guinee werden zij als kind in slavernij cadeau gegeven aan stadhouder Willem V. Het grootste deel van hun leven zouden ze als goed betaalde krachten aan het hof dienen. Daar waar tentoonstellingen over het hofleven gewoonlijk voorbij gaan aan bedienden met een niet-Europese achtergrond, richt deze expositie de blik juist speciaal op de lakeien van Afrikaanse afkomst. Daarmee brengt het Haags Historisch Museum een tot nog toe weinig bekend aspect van de Nederlandse geschiedenis naar voren.