De Schutterij en de Magistraat

Het Haags Historisch Museum is sinds 1986 gevestigd in de Sint-Sebastiaansdoelen aan de Korte Vijverberg. Het pand werd tussen 1636-1638 gebouwd als een nieuw onderkomen van de Sint-Sebastiaansschutterij binnen het prestigieuze Hofgebied waar de schutters eerder hun schietbanen hadden. De doelen waren een soort publiek toegankelijke clubhuizen. Binnen bewaarden de schutters hun zilveren pronkbekers en schalen en imposante groepsportretten (schuttersstukken), bedoeld om de bevolking te imponeren met het glansrijke verleden van de schutterij.

Het museum heeft ook zes bijzondere magistraatsportretten in zijn collectie. Een unieke reeks binnen het genre van het Hollandse groepsportret. In de Republiek zijn er namelijk weinig andere voorbeelden te vinden waar de regenten zich als ‘regeerders van de stad’ lieten portretteren. In navolging van de schuttersstukken waren deze magistraatsportretten goed uitgedachte voorstellingen waarmee de bestuurders van dit ‘dorp’ duidelijk maakten dat zij niet onderdeden voor de magistraten in de Hollandse steden.