QR9
foto: Kim Verkade

QR9

Zaal 5 Blokken kant 1

Tafel en stoelen uit de Koninklijke Wachtkamer van Station Staatsspoor (tegenwoordig Station Centraal)
Meubelfabriek H.P. Mutters en Zoon, 1870

In de Koninklijke Wachtkamer konden leden van het Koninklijk Huis iets nuttigen en zich verfrissen voorafgaand aan het vertrek van de trein. De meubelfabriek Mutters, die het interieur leverde, maakte ook betimmeringen voor luxe passagiersschepen, waaronder de Titanic. Het uit 1870 stammende Station Staatsspoor is in 1972 vervangen door een nieuw station. Een groot deel van het interieur van de wachtkamer is bewaard gebleven. Naast de getoonde tafel en stoel heeft het museum nog andere stoelen en een wastafel. De rest van het interieur is door het museum overgedragen aan het Spoorwegmuseum in Utrecht, waar de salon van de Koninklijke Wachtkamer is nagebouwd.

Stoel met runentekens
Maker onbekend, ca. 1938

Leden van de beruchte Nationaal Socialistische Beweging (NSB) hadden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog een grote belangstelling voor het ‘Germaanse’ verleden van Nederland. Daartoe behoorden ook oude runentekens zoals die bijvoorbeeld op eeuwenoude boerderijen voorkwamen. Hier werd een set houten stoelen versierd met enkele van deze tekens. Deze meubelen bleven achter in een huis in Voorburg waar NSB’ers hadden gewoond en die aan het eind van de oorlog waren gevlucht. Nieuwe bewoners gebruikten enkele stoelen en schonken ze later aan het museum.

Schaalmodel van het Nationaal Monument op Plein 1813
Jan Jozef Jaquet, 1868

Dit monument, waaraan verschillende kunstenaars werkten, werd opgericht om het herstel van Nederlands onafhankelijkheid in 1813 te herdenken. Aan het ontwerp en de uitvoering van het monument werd jaren gewerkt. Het kon in 1869 worden onthuld. De maquette werd verworven op een veiling bij Sotheby’s in Amsterdam in 1988.

Bergkist van het Oude Mannenhuis
Maker onbekend, 18de eeuw

Het Oude Mannenhuis aan de Oude Molstraat was een liefdadige instelling waar bejaarde mannen gezamenlijk konden wonen. De instelling werd bestuurd door regenten die bijeenkwamen in de Regentenzaal. Belangrijke documenten en geld van het Oude Mannenhuis werden bewaard in deze kist. In de 18de eeuw waren er geen bankinstellingen die geld voor anderen bewaarden en daarom borg men waardevolle zaken op in kisten, soms letterlijk onder het bed.

Maquette van De Volharding
Han Klinkhamer, Cees Noteboom en Frans Postma, 1988

Het gebouw van de arbeiderscoöperatie De Volharding werd in 1927-1928 gebouwd op de hoek van de Grote Markt en de Grote Marktstraat, naar ontwerp van Jan W.E. Buijs en J.B. Lürsen. Het was zowel kantoor als schoenhandel en tandheelkundige kliniek. Voor die tijd was het een futuristisch gebouw. De grote lichtreclames maakten ’s avonds op passanten een grote indruk. Het museum heeft deze maquette in langdurig bruikleen van het Haags Gemeentearchief.

Reisbidet van koningin Emma
Makers onbekend, eind 19de eeuw

Koningin-moeder Emma van Waldeck Pyrmont (1858-1934), de moeder van koningin Wilhelmina, woonde na het overlijden van haar man koning Willem III vele jaren in het paleisje aan het Lange Voorhout (tegenwoordig Museum Escher in Het Paleis). Dit reisbidet van Emma is afkomstig uit de nalatenschap van prinses Juliana. Het kon door het museum worden aangekocht op een veiling bij Sotheby’s in Amsterdam in 2011. Een reisbidet werd gebruikt om na toiletgebruik het lichaam te reinigen.

Tabaksrookklisteer
Maker onbekend, 1779

De in 1767 opgerichte Maatschappij tot Redding van Drenkelingen propageerde de eerder in de 18de eeuw uitgevonden tabaksrookklisteer als een middel om schijnbaar levenloze drenkelingen tot leven te wekken. Daartoe werd tabaksrook in de anus geblazen in de hoop dat de opgewarmde ingewanden een revitaliserende werking zouden hebben.

Tickets