QR8
foto: Kim Verkade

QR8

Wand 2 paneel 2

De Groenmarkt gezien naar het Westeinde
Paulus Constantijn la Fargue, ca. 1765

Den Haag telde vroeger talrijke markten. Op de Groenmarkt verkocht men naast groenten en fruit ook koek, brood, beschuit, aardewerk, manden, oude kleren en ook allerlei wild en gevogelte. De vroegere Sint Nicolaaskapel, die even links van de waterpomp te zien is, bood onderdak aan de vleesmarkt.

Herinneringsbord voor een zwaar varken
Maker onbekend, 1873

Een varken dat in 17 maanden tijd een gewicht wist te bereiken van 376 kilogram kreeg in 1873 een eervolle vermelding van de Hollandse Maatschappij van Landbouw. Als herinnering werd in de stadswaag dit bord opgehangen.

De hennetaster
Hollandse School, 1e helft 17de eeuw

Het schilderij is een uitbeelding van de al in de 16de eeuw gebruikte spot- en scheldnaam ‘hennetaster’ die twee betekenissen heeft: een man die zich met de huishouding bemoeit en een vrouwengek die handtastelijk wordt. Soms wordt de hennetaster afgebeeld als een man die een vrouw met een mand eieren vastpakt; hier zijn er twee aparte schilderijen van gemaakt.

Vrouw met hengselmand met eieren
Hollandse School, 1e helft 17de eeuw

Zie de beschrijving bij het schilderij De hennetaster.

Uniform van George Maduro
Eerste helft 20ste eeuw

De oorspronkelijk van Curacao afkomstige George Maduro (1916-1945) onderscheidde zich bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in mei 1940 als reserveofficier tijdens gevechten met de Duitsers aan de Vliet even buiten Den Haag. Tijdens de bezetting was hij actief in het verzet. Hij weigerde de Jodenster te dragen en probeerde Nederland te ontvluchten en neutraal gebied te bereiken. Hij werd echter opgepakt en overleed in Dachau. Het na de oorlog gestichte miniatuurstadje Madurodam werd naar hem vernoemd. Zijn nazaten schonken een aantal van hem afkomstige voorwerpen, waaronder kleding, aan het museum.

Het paard Sultan
Schilderij door Tethart Philipp Christian Haag, 1767

Stadhouder prins Willem V (1748-1806) was nogal gesteld op dieren. Hij bezat zelfs een eigen, befaamde dierentuin op de buitenplaats Het Kleine Loo onder Voorburg. Ook reed hij graag paard. Deze schimmel Sultan, geportretteerd door hofschilder Haag, behoorde waarschijnlijk tot zijn stoeterij.

VOC-bestuurder Elias de Haze
Philip van Dijck, 1743

Na een militaire carrière in Nederland was Elias de Haze (1689-1752) van 1731 tot en met 1735 gouverneur van Ternate, een eiland in de Molukken waar kruidnagels werden geproduceerd. De attributen op het schilderij verwijzen naar zijn gouverneurschap. Een zwarte bediende is ook te zien op andere 17de- en 18de-eeuwse portretten met de bedoeling om de hoge status van de geportretteerde(n) te benadrukken.

MijnDenHaag*

In 2007 is het museum gestart met het project MijnDenHaag*. Hagenaars en Hagenezen werden gevraagd welk voorwerp uit hun eigen omgeving over honderd jaar tentoongesteld zou moeten worden. Dit participatieproject telde inmiddels zo’n 1500 deelnemers. De foto’s en verhalen zijn in het museum en op de website te vinden. Sommige voorwerpen werden geleend voor tijdelijke tentoonstellingen en enkele zijn opgenomen in de museumcollectie.

Beeld ‘De actie’
Gemaakt uit djatihout door Pieter Biesiot, 1943

Het beeld ‘De actie’ werd gemaakt ter ere van het 50-jarig bestaan van het filiaal van V&D in Den Haag in 1943. Het kreeg in 1945 een prominente plaats in de hal van het warenhuis aan het Spui. Het beeld stelt een jonge man voor die op een bazuin blaast. Het beeld ‘Het plan’ (een mannenfiguur die op een kompas kijkt) werd in 1948 geplaatst in het nieuw geopende warenhuis van V&D aan de Grote Marktstraat. Bij de naderende sluiting van V&D zocht het warenhuis naar een goede bestemming voor de beelden en kwam uit bij het museum. Daar zijn ze in de collectie opgenomen omdat ze iets van het vroegere winkelinterieur laten zien en behoren tot het belangrijke Haagse culturele erfgoed.

Deuren van theater Scala
Maker onbekend, 1901

Het Scalatheater was sinds 1901 gevestigd in een fraai verbouwde markthal. Het pand in de Wagenstraat was uiterst luxueus gedecoreerd in een barokke stijl. In het theater speelden (toenmalige) beroemdheden als Nap de la Mar en Buziau. In 1917 brak bovendien de tijd aan van de grote Bouwmeesterrevues. In 1956 maakte Scala plaats voor een parkeerterrein van de Bijenkorf. De rijk gedecoreerde deuren werden opgeborgen in het depot van het Haags Gemeentemuseum (nu Kunstmuseum) en zijn later overgedragen aan het Haags Historisch Museum.

Tickets