QR3
foto: Kim Verkade

QR3

Zaal 5 vitrine 1

Miniatuurportretten

Het museum beschikt over een mooie collectie miniatuurportretten uit de 17de, 18de en 19de eeuw. Vooral veel beter gesitueerden legden een collectie van dit soort portretjes van hun familieleden aan. Ze zijn vaak geschilderd op ivoren plaatjes en soms op koper. Het geschilderde miniatuurportret is in de 19de eeuw verdrongen door de fotografie.

Penningen

Het museum bezit een grote collectie penningen. Mooie deelcollecties zijn gildepenningen uit de 17de en 18de eeuw, die werden uitgedeeld bij begrafenissen. Verschillende beroepsgroepen zoals schoenmakers, hoedenmakers en kleermakers hadden hun eigen gilde. Uit dezelfde eeuwen stamt een hoeveelheid buurtpenningen die in opdracht van de verschillende buurtverenigingen waren uitgegeven. Een grote hoeveelheid historiepenningen herinnert aan bijzondere gebeurtenissen of personen.

Hondenpenningen, 19de en 20ste eeuw

Wie netjes de hondenbelasting had betaald, kreeg een penning met een jaartal om aan de halsband van de hond te bevestigen. Het museum heeft enkele tientallen van deze penningen, die meestal door schenking zijn verkregen.

Eresabel van de Haagse schutterij
Onbekende maker, 1866

Vanwege 25 jaar dienst bij de Haagse schutterij kreeg jhr. H.C.A. Ver Huell (1820-1881) van zijn medeofficieren deze sabel met inscriptie aangeboden. Zo’n sabel werd gedragen bij een ceremonieel tenue. Ver Huell kreeg onder meer bekendheid als gemeenteraadslid. Hij ijverde voor het inrichten van de Scheveningse Bosjes als park. De gemeente besloot hem te eren door een monumentale marmeren zitbank en een weg in de Scheveningse Bosjes zijn naam te geven.

Tickets