QR18
foto: Kim Verkade

QR18

Zaal 7 wand 1

Hofleveranciersbord
IJzergieterij, tweede helft 19de eeuw

Het predicaat hofleverancier werd in 1815 ingesteld door koning Willem I die hiermee bedrijven wilde belonen. Zo’n bedrijf kon een gietijzeren wapenschild aanbrengen, bijvoorbeeld aan de gevel van de zaak. Later gingen ook andere leden van het koninklijk huis het predicaat verlenen. Zo kregen enkele bedrijven het recht om het wapen van prins Bernhard te voeren. In 1987 werd het stelsel herzien. Sindsdien kan alleen het staatshoofd het recht tot het voeren van het predicaat hofleverancier verlenen. Het kan worden aangevraagd bij jubilea van bedrijven, die dan wel van onbesproken gedrag moeten zijn. Het leveren aan het hof is tegenwoordig geen voorwaarde meer om hofleverancier te kunnen worden.

Foto door Jacques Meijer

Jacques Meijer is in 1934 geboren in Delft en woont tegenwoordig in Amstelveen. Na zijn opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag vestigde hij zich in 1955 als fotojournalist in die stad. Naast een begenadigd fotograaf ontwikkelde hij zich ook tot filmmaker. Het museum maakte in 2010 een tentoonstelling met 90 van zijn foto’s die het dagelijks leven in Den Haag in de jaren 1955-1965 op treffende wijze weergeven. Het museum heeft die foto’s van hem aangekocht.

De Hofvijver gezien vanaf het Doelenterrein
Hollandse School, ca. 1575-1585

De anonieme kunstenaar heeft de Hofvijver weergegeven vanaf een locatie bij de latere Korte Vijverberg. Links is de bebouwing van het Binnenhof zichtbaar (met helemaal links het tegenwoordige Ministerstorentje) en rechts vooraan de Sint Sebastiaansdoelen die na 1626 zou worden opgevolgd door het gebouw waarin nu het Haags Historisch Museum is gevestigd. Dit schilderij is een van de oudste werken van het museum.

Siervaas uit de hal van meubelwinkel Pander in de Wagenstraat
Maker onbekend, eerste helft 20ste eeuw

De firma Pander was in 1878 eenvoudig begonnen met een winkel in de Wagenstraat. Hendrik Pander startte later aan het Buitenom, in de oude meelfabriek Hollandia, de Pander meubelfabriek die zou uitgroeien tot een omvangrijk bedrijf. Naast meubels maakte men hier ook betimmeringen voor – bijvoorbeeld- het Vredespaleis en het Kurhaus en voor luxe passagiersschepen. Bovendien bouwde Pander tussen 1924 en 1934 houten vliegtuigen. Hoewel de meubels van hoge kwaliteit waren, stagneerde in de jaren tachtig de verkoop. In 1985 sloot Pander voorgoed haar deuren. Het museum kreeg een mooie Pandercollectie geschonken uit de nalatenschap van Rob Chaudron, de laatste directeur van Pander.

Monument voor Willem Drees
Eric Claus, 1988

De socialist Willem Drees stond aan de wieg van de AOW en stond bekend als een zeer sober levend politicus. Hij heeft de onthulling van het beeld in 1988 op de Groenmarkt niet meer meegemaakt; Drees stierf enkele maanden eerder op 101-jarige leeftijd. Het standbeeld verhuisde in 2000 naar de huidige locatie op het Buitenhof. Het echte monument is 4,5 meter hoog. Eric Claus maakte zowel een schets als de uiteindelijke versie in miniatuur. Beide zijn in de collectie van het museum opgenomen.

Turks koffiehuis aan de Hoefkade
Peter Blokhuis, 1976

Peter Blokhuis (geboren 1938) maakte in de jaren ’70 een serie tekeningen en schilderijen onder de titel ‘Gastarbeiders’. Hij portretteerde gastarbeiders in hun dagelijkse omgeving zoals koffiehuizen en pensions in Nederland. Ook maakte hij portretten van hun familieleden in Turkije en Marokko.

‘2001 schilderij nr.3’
Philip Akkerman, 2001

Philip Akkerman (geboren 1957) maakte dit schilderijtje uit dank voor het feit dat het Haags Historisch Museum een kleine tentoonstelling van zijn zelfportretten organiseerde. Hij beeldde zichzelf af in een van de zalen van het museum.

Miniaturen uit de collectie van jonkvrouw Lita de Ranitz

De in de Haagse Archipelbuurt opgegroeide Lita de Ranitz (1876-1960) liet in 1910 een groot poppenhuis bouwen dat zij zelf inrichtte. Dit poppenhuis is nu te zien op de bovenste etage van het museum. Later ging zij poppenkamers en miniatuurwinkeltjes verzamelen, evenals een collectie poppen en allerlei miniaturen. Na haar dood ging haar hele collectie naar het Nederlands Kostuummuseum in Den Haag. Dit museum werd later ondergebracht bij het tegenwoordige Kunstmuseum Den Haag. Toen de afdeling Haagse Historie van het Kunstmuseum in 1986 een eigen museumpand kreeg aan de Korte Vijverberg, werd de collectie miniaturen overgedragen aan dit nieuwe Haags Historisch Museum.

Het strand in Scheveningen
Joseph Bles, ca. 1850-1870

Bles (1825-1875) geeft hier een mooi beeld van het toenmalige strandleven. De badgasten zitten volledig gekleed in rieten strandstoelen die ter plaatse gehuurd kunnen worden.

Barometer uit het Kurhaus
Maker onbekend, ca. 1900

Architect W.B. van Liefland ontwierp de nieuwe inrichting van een restaurant in het Kurhaus in Scheveningen. De zaal werd gedecoreerd in een uitbundige Jugendstil. In de betimmering werden een klok en deze barometer opgenomen. De barometer werd door het museum verworven op een veiling en zou afkomstig zijn van de oude Scheveningse pier. Uit oude foto’s bleek later echter dat deze barometer in het Kurhaus hing.

Videoclip Nul7Nul
Geschreven en gerapt door Diego, Ria, Wesam, Umit-C, Serrow & lbo-T; geschreven en gezongen door Mariah, Lisa, Jamie, Sofia, Lashanda & Murvien

Jongeren uit de stad hebben hun persoonlijke geschiedenis samengevat in een rap.

De Delistraat bij avond
Wim Bettenhausen, 1981

De Haagse kunstschilder Wim Bettenhausen (geboren in 1942) is vooral geïnteresseerd in het schilderen van architectuur, de laatste tijd ook gecombineerd met natuur. Hij zoekt zijn onderwerpen vaak dicht bij huis. In dit geval zelfs heel dichtbij, omdat hij zelf in de Delistraat woont.

Tuin Gedempte Burgwal 34
Bartholomeus Johannes van Hove (1790-1880)

Op het eerste gezicht lijkt het nogal vreemd, een gat in de tuinmuur. Maar de bestudering van oude plattegronden van Den Haag maakte duidelijk dat dit schilderij heel goed de toenmalige werkelijkheid kan weergeven. De locatie van deze tuin is bekend en vlak achter de muur liep (buiten beeld) een gracht, zodat men van buiten niet gemakkelijk door het gat in de muur de tuin kon binnenstappen. Bovendien blijkt het gezicht op de brug vanuit de tuin goed te kloppen met de toenmalige situatie.

Daklozenkrantverkopers
Peter Blokhuis, 1998

Dit groepsportret schonk de Haagse kunstenaar Peter Blokhuis (geboren 1938) in 2017 aan het museum voor de tentoonstelling ‘Arm en Rijk/ Rijk en Arm’. Het op vaste locaties in de stad verkopen van de daklozenkrant ‘Straatnieuws’ is al vele jaren een mogelijkheid voor daklozen om wat bij te verdienen. De krant verschijnt tegenwoordig ook digitaal.

Tickets