Jong in het Rampjaar (groep 5 t/m 8)

Jong in het Rampjaar (groep 5 t/m 8)

In 1672 - exact 350 jaar geleden - gaat het verschrikkelijk mis in ons land. In deze museumles beleven de leerlingen dit Rampjaar door de ogen van twee kinderen: Marieke en Jan.

Engeland valt aan op zee, Franse en Duitse legers komen over land binnen. De mensen in ons land zijn in paniek en in de chaos worden twee belangrijke mannen vermoord: Johan en Cornelis de Witt. De ouders van Marieke zijn ervan overtuigd dat de prins van Oranje nu de orde zal herstellen. Maar de ouders van Jan… die geloven juist dat de broers De Witt onschuldig waren. In deze museumles ontdekken de leerlingen hoe het was om in het Rampjaar te leven. Wie had toen de macht in handen? Welke invloed had je daar als gewone burger op? En misschien wel het belangrijkst: welk rampzalig nieuws moest je geloven?


De video Jong in het Rampjaar is ter voorbereiding te gebruiken in de klas. Download daarbij de powerpoint presentatie.

Praktische informatie:

Kerndoelen

  • Nederlandse taal (kerndoelen 1 • 2)
  • Oriëntatie op jezelf en op de wereld (kerndoel 36 • 37 • 38 • 47 • 51 • 53)
Tickets