Jong in het Rampjaar

Jong in het Rampjaar

Museumles over het Rampjaar 1672 voor de bovenbouw van het Primair Onderwijs

350 jaar geleden wordt ons land overrompeld door meerdere vijanden. Engeland valt aan op zee, Franse en Duitse legers over land. Een enorme ramp. Hoe kon dit gebeuren? De leider van het land, Johan de Witt krijgt de schuld en wordt samen met zijn broer vermoord. De prins van Oranje is juist de redder in nood... vinden veel mensen.

Bij deze interactieve les in de tentoonstelling over het Rampjaar beleven de leerlingen het jaar 1672 door de ogen van Marieke en Jan, twee leeftijdgenoten. Was het Rampjaar voor elk kind even rampzalig? Waarom waren de ouders van Jan aanhangers van Johan de Witt en steunden die van Marieke juist de prins? Wie had de macht destijds in handen? En welke invloed had je daar als gewone burger op? En belangrijk: welk nieuws kon je geloven en welk niet?

Leer in deze interactieve les meer over macht, oorlog en het leven in de Gouden Eeuw.

Praktische informatie:


Deze museumles is te boeken van 22 augustus  t/m 11 november 2022

Tickets