Sebastiaangenootschap

Sebastiaangenootschap

Dit genootschap ondersteunt het museum bij het verwerven, behouden en presenteren van het Haagse erfgoed voor een breed publiek.

Den Haag is de stad van groene parken, prachtige paleizen en een rijk erfgoed waar we trots op mogen zijn. Hagenaars, die dit erfgoed een warm hart toedragen, hebben zich verenigd als vrienden van het Haags Historisch Museum, dat gevestigd is in het gebouw van de St. Sebastiaansdoelen aan de Korte Vijverberg.

In deze toplocatie aan de Hofvijver kwamen destijds de schutters van het Sebastiaan Gilde bijeen. Dit gilde verenigde vooraanstaande Haagse ambachtslieden, die de kunst van het boogschieten beoefenden. De schutters beschermden echter ook de stad en zijn erfgoed als nachtwachten. Zij zijn vereeuwigd in de zogeheten Schuttersstukken, waarvan het Haags Historisch Museum een aantal bezit. Ook in onze tijd kan het Haagse beroeps- en bedrijfsleven een waardevolle bijdrage leveren aan de bescherming van het Haagse erfgoed door toe te treden tot het exclusieve Sebastiaan Genootschap.

Vertegenwoordigers van het Haagse beroeps- en bedrijfsleven kunnen zich verenigen in het Sebastiaan Genootschap dat het Haags Historisch Museum/Museum de Gevan­gen­poort ondersteunt bij het verwerven, behouden en presenteren van het Haagse erfgoed voor een breed publiek. Door toetreding tot het Sebastiaan Genootschap participeert men niet alleen in het Haagse culturele leven, maar wordt tevens uiting gegeven aan de betrokkenheid bij de rijke tradities van onze stad. Men treedt toe tot het Sebastiaan Genootschap door begunstiger, beschermer of weldoener van het genootschap te worden.

Het lidmaatschap van het Sebastiaan Genootschap staat open voor in de Haagse regio gevestigde bedrijven en instellingen van goede naam en faam. Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging voor onbepaalde tijd. Na acceptatie wordt een financiële bijdrage schriftelijk afgesproken tezamen met de bijzonderheden van de hieronder aangegeven voordelen.

Leden van het Sebastiaan Genootschap:

Meerdervoort Ammerlaan Belastingadviseurs
Stichting Haagveste Hoogsteder & Hoogsteder
Mazars NV
Hizkia van Kralingen
Ere-voorzitter: burgemeester J.H.C. van Zanen

Tickets

Stichting Sebastiaan Genootschap

KVK Haaglanden: 50842854
RSIN / fiscaal nummer: 8229.56.664
ANBI status: Culturele ANBI. Het museum kwalificeert zich tevens als culturele instelling hetgeen additionele belastingvoordelen met zich mee brengt voor donateurs.

Wilt u meer informatie over de benefits en activiteiten van deze Businessclub?

Voor vragen kunt u zich melden bij de secretaris van het genootschap, mevr. L. van Zwieten: lexvanzwieten@quicknet.nl

Postadres: Korte Vijverberg 7, 2513 AB Den Haag

Doelstelling

De Stichting Sebastiaan Genootschap heeft als doel het Haags Historisch Museum/Museum de Gevangenpoort te ondersteunen. Dat doet zij door bij het publiek, in het bijzonder het beroeps- en bedrijfsleven, het bewustzijn voor en de betrokkenheid bij het Haagse erfgoed te versterken.

Bestuurssamenstelling

  • De heer Prof. dr. F. Sonneveldt (in functie sinds 17 september 2014). Voorzitter (sinds augustus 2018).
  • Mevrouw A.S. van Zwieten - van Brunschot, (in functie sinds 9 september 2010) bestuurslid.
  • De heer T. Vrij (in functie sinds 1 mei 2020) bestuurslid.

Het bestuur vervult zijn taken op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor geen vergoeding.

Comité van Aanbeveling

Een Comité van Aanbeveling, bestaande uit vooraanstaande en veelal bekende Hagenaars, zal voortaan het Sebastiaan Genootschap ondersteunen. Het bestuur is verheugd dat de volgende personen hun naam aan het Genootschap willen verbinden:

De heer H. Morsink, kanselier der Nederlandse Orden, Mr. dr. A.M.M. Orie, rechter in het Joegoslavië Tribunaal en Mevrouw S.C. Tóth, onderneemster.

Tickets