De organisatie

De organisatie

Maak kennis met de mensen achter het Haags Historisch Museum.

Stichting Haags Historisch Museum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Tjeerd Vrij is directeur-bestuurder van het museum.

tjeerd-vrij-websize-organisatie-kim-verkade.jpg
Directeur-bestuurder Tjeerd Vrij

In de Raad van Toezicht hebben zitting:

dr. E.M. Jacobs (voorzitter)

dr. M.J.S. Spierts

drs. J.I.G.J. Jeurissen

drs. F.C. van Steekelenburg - van der Stelt

C.S. Ori MSc

drs. H.E. Veldhuizen-van den Berg

prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans

(voor het rooster van aftreden: zie de meest recente jaarrekening).

De Stichting Haags Historisch Museum onderschrijft en volgt de Governance Code Cultuur en voert een actief beleid op het gebied van culturele diversiteit.

governance-code-cultuur.jpg


Het Haags Historisch Museum vormt samen met Rijksuseum de Gevangenpoort één organisatie, met als statutaire naam: Stichting Haags Historisch Museum. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN/fiscaal nummer: 80 55 34 659
De Stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 41160091
BTW nummer: NL805534659B01

Contactgegevens

Korte Vijverberg 7
2513 AB DEN HAAG
Tel. 070 364 69 40
info@haagshistorischmuseum.nl

Jaarstukken

Jaarrekening Stichting HHM 2020

ANBI Jaarstuk Stichting HHM 2020

Jaarrekening Stichting HHM 2019

Jaarrekening Stichting HHM 2018

Jaarstuk Stichting HHM 2018

Jaarrekening Stichting HHM 2017

Jaarstuk Stichting HHM 2017

Jaarstuk Stichting Museum de Gevangenpoort 2017

Jaarrekening Stichting HHM 2016

Jaarstuk Stichting HHM 2016

Jaarrekening Stichting HHM 2015

Jaarstuk Stichting HHM 2015

Tickets