De ontvangst van de officieren van de schutterij op de Sint-Sebastiaansdoelen door de Haagse magistraat in 1618

De ontvangst van de officieren van de schutterij op de Sint-Sebastiaansdoelen door de Haagse magistraat in 1618

De ontvangst van de officieren van de schutterij op de Sint-Sebastiaansdoelen door de Haagse magistraat in 1618

Op dit grote schilderij zijn zowel de Haagse stadsbestuurders, allen in het zwart gekleed, als de belangrijkste vertegenwoordigers van de schutterij afgebeeld. Deze bijzondere combinatie van een ‘magistraatsportret’ en een schuttersstuk is uniek in de Nederlandse kunstgeschiedenis. Rechts treden de kapiteins en de vaandrigs van het Oranje, het Witte en het Blauwe vendel de kamer binnen, waar de baljuw en de drie burgemeesters al plaats hebben genomen aan het hoofd van de tafel. De zes schepenen zitten verderop. Links staan de kapitein en de vaandeldrager van het pas opgerichte Oranje-Blanje-Bleu vendel. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de oude Sint-Sebastiaansdoelen, die ongeveer op de plaats stond van ons museum. Het schilderij van Sint-Sebastiaan, de beschermheilige van de schutters, boven de schouw wijst hier ook op. Jaarlijks kwam de Haagse magistraat daar in de ‘Burgemeesterskamer’ bijeen om over de schutterij te vergaderen. Een leuk detail: in de bovenste rij heeft schilder Jan van Ravesteyn zichzelf afgebeeld als schutter (vijfde van links).

Lees verder
Op 20 november 1617 kreeg Jan van Ravesteyn officieel de opdracht van het stadsbestuur om ‘(…) de Magistraet jegenwoordich in dienst sijnde, mitsgaders de officieren van de Schutterij (…)’ af te beelden. Het aantal officieren dat geportretteerd moest worden, is hierin niet vastgelegd. In vergelijking met zijn schetsontwerp uit 1617, bewaard in Parijs, zijn aan de compositie van het schilderij vier vaandeldragers toegevoegd. Ook heeft Van Ravesteyn op dit werk meer schepenen weergegeven, omdat de heren Zeger van der Maes en Willem van Neck in 1618 niet langer schepen én kapitein waren. Op 18 oktober 1618 stelde het stadsbestuur Van Ravesteyn als schutter vrij van alle tochten en wachten. Zeer waarschijnlijk was dit een beloning voor het voltooien van dit grote schilderij dat een plaats kreeg in de ‘nieuwe kamer’ op de Sint-Sebastiaansdoelen.

5 tekst.jpg
Jan van Ravesteyn, De ontvangst van de officieren van de schutterij op de Sint-Sebastiaansdoelen door de Haagse magistraat, 1618

Specificaties

  • Vervaardiger: Jan van Ravesteyn
  • Datering: 1618
  • Objectnummer:  0000-0025-SCH
  • Materialen:  hout, doek, olieverf
  • Afmetingen: 173 x 469 cm

Literatuur

  • Eric Domela Nieuwenhuis, ‘De vroege schuttersstukken van de Haagse Sebastiaansdoelen’, in: Edwin Buijsen, Charles Dumas en Volker Manuth (red.), Face Book. Studies on Dutch and Flemish portraiture of the 16th-18th centuries. Liber Amicorum presented to Rudolf E.O. Ekkart on the occasion of his 65th Birthday (Den Haag 2012) 99-108.
  • Saskia Kuus, Jan van Ravesteyn, een Haagse portretschilder. Groengele reeks (Den Haag 2016) 34-43.
Tickets