Pieter Quarles en Cornelia Splinter van Loenersloot met hun zoons Willem en Lodewijk

Pieter Quarles en Cornelia Splinter van Loenersloot met hun zoons Willem en Lodewijk

Dit schilderij van Gerard Hoet symboliseert de adellijke status van de familie Quarles door diverse attributen van de jacht, een activiteit die vanouds was voorbehouden aan de adel, en door het buitenhuis in de verte.

Rond 1725 kreeg de Haagse kunstschilder Gerard Hoet (1645-1733) de opdracht van Pieter Quarles (1677-1744) om een groot familieportret te vervaardigen. Hier zien wij de opdrachtgever en zijn vrouw Cornelia Splinter van Loenersloot (1677-1756) afgebeeld met hun zoons Willem en Lodewijk en een bediende in een gefantaseerd landschap. De adellijke status van de familie wordt gesymboliseerd door diverse attributen van de jacht, een activiteit die vanouds was voorbehouden aan de adel, en door het buitenhuis in de verte. Dit was huis Vrijburg, een hofstede aan de Broeksloot bij Voorburg, dat eigendom was van de familie Quarles. Wie goed kijkt, ontdekt links tussen de bomen een huis met classicistische kenmerken. Vermoedelijk een verwijzing naar het in 1720 aangekochte huis van de familie in Den Haag. Voor dit stadshuis op de hoek van de Lange Houtstraat en de Casuariestraat (nu: Lange Houtstraat 7) maakte Hoet decoratieve schilderingen.

familie-quarles.jpg

De familie Quarles

Het schilderij is in 2016 aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, het Sebastiaan Genootschap en de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe.

Pieter Quarles stamde uit een van oorsprong Engels koopmansgeslacht dat afkomstig was uit Ufford, een plaatsje gelegen in het graafschap Suffolk. Vanwege de handel vestigde de familie zich aan het begin van de 17de eeuw in Rotterdam. Pieter werd echter opgeleid tot jurist. Na zijn studie in Leiden begon hij zijn loopbaan als juridisch ambtenaar bij de Nederlandse vloot. Hij was verantwoordelijk voor het innen van handelsrechten en het naleven van de bijbehorende voorschriften. Hiervoor maakte hij allerlei buitenlandse reizen mee, evenals een zeeslag. In 1719 nam hij afscheid van dit avontuurlijke leven door griffier van de Hollandse Domeinen te worden. Een verantwoordelijke baan die hem veel inkomsten opleverde.


 

Tickets