De magistraat ontvangt de officieren van de schutterij op de Sint Sebastiaansdoelen

De magistraat ontvangt de officieren van de schutterij op de Sint Sebastiaansdoelen

Met deze weergave van de ontvangst van de officieren van de schutterij door de Haagse magistraat heeft de schilder Jan van Ravesteyn een unieke bijdrage geleverd aan het Hollandse groepsportret in de 17e eeuw.

De Haagse stadsbestuurders, allen in het zwart gekleed, hebben plaatsgenomen rond een lange tafel. Links en rechts treden de kapiteins en de vaandeldragers van de vier vendels van de Haagse Sint-Sebastiaansschutterij de kamer binnen. Het schilderij van Sint-Sebastiaan, de beschermheilige van de schutters, boven de schouw is een aanwijzing dat wij ons in het doelengebouw bevinden. Het was zeer gebruikelijk dat de Haagse magistraat jaarlijks op een van de kermisdagen in de ‘Burgemeesterskamer’ van het gebouw van de Sint-Sebastiaansschutterij bijeenkwam om over de schutterij te vergaderen.

0000-0025-sch-van-ravesteyn.jpg

De magistraat ontvangt de officieren van de schutterij op de Sint Sebastiaansdoelen

Gerestaureerd in 2011-2012, dankzij financiële bijdragen van Gemeente Den Haag, Sebastiaan Genootschap, Fonds 1818, Stichting Zabawas.

Met deze weergave van de ontvangst van de officieren van de schutterij door de Haagse magistraat heeft de schilder Jan van Ravesteyn een unieke bijdrage geleverd aan het Hollandse groepsportret in de 17e eeuw. Niet alleen is hij een van de eersten die regenten in hun functie als stadsbestuurders portretteerde, maar hij combineerde het zogeheten magistraatsportret met de al langer bestaande traditie van het schuttersstuk. Tegelijkertijd toont dit groepsportret ook het onmiskenbare compositietalent van de schilder. Door een rustige en evenwichtige opstelling weet hij van de 26 individuele portretten een eenheid te maken.

Tickets