Sebastiaan Genootschap
Nooit Gebouwd Den Haag. Foto: Kim Verkade

Sebastiaan Genootschap

Actief in het Haagse beroeps- of bedrijfsleven? Treed toe tot het exclusieve Sebastiaan Genootschap en lever een waardevolle bijdrage aan de bescherming van het Haagse erfgoed.

Den Haag is de stad van groene parken, prachtige paleizen en een rijk erfgoed waar we trots op mogen zijn. Hagenaars, die dit erfgoed een warm hart toedragen, hebben zich verenigd als vrienden van het Haags Historisch Museum, dat gevestigd is in het gebouw van de St. Sebastiaansdoelen aan de Korte Vijverberg.

In deze toplocatie aan de Hofvijver kwamen destijds de schutters van het Sebastiaan Gilde bijeen. Dit gilde verenigde vooraanstaande Haagse ambachtslieden, die de kunst van het boogschieten beoefenden. De schutters beschermden echter ook de stad en zijn erfgoed als nachtwachten. Zij zijn vereeuwigd in de zogeheten Schuttersstukken, waarvan het Haags Historisch Museum een aantal bezit. Ook in onze tijd kan het Haagse beroeps- en bedrijfsleven een waardevolle bijdrage leveren aan de bescherming van het Haagse erfgoed door toe te treden tot het exclusieve Sebastiaan Genootschap.

Vertegenwoordigers van het Haagse beroeps- en bedrijfsleven kunnen zich verenigen in het Sebastiaan Genootschap dat het Haags Historisch Museum/Museum de Gevan­gen­poort ondersteunt bij het verwerven, behouden en presenteren van het Haagse erfgoed voor een breed publiek. Door toetreding tot het Sebastiaan Genootschap participeert men niet alleen in het Haagse culturele leven, maar wordt tevens uiting gegeven aan de betrokkenheid bij de rijke tradities van onze stad. Men treedt toe tot het Sebastiaan Genootschap door begunstiger, beschermer of weldoener van het genootschap te worden.

Het lidmaatschap van het Sebastiaan Genootschap staat open voor in de Haagse regio gevestigde bedrijven en instellingen van goede naam en faam. Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging voor onbepaalde tijd. Na acceptatie wordt een financiële bijdrage schriftelijk afgesproken tezamen met de bijzonderheden van de hieronder aangegeven voordelen.

Wilt u meer informatie over de benefits en activiteiten van deze Businessclub?

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met het Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7, 2513 AB, Den Haag, tel. 070 364 69 40, info@sebastiaangenootschap.nl, KVK Haaglanden: 50842854.

Leden van het Sebastiaan Genootschap:

Wladimiroff advocaten Rabobank
Nederhof en partners Bas Consultancy
Mazars NV Stichting Noodopvang Haaglanden
Hizkia van Kralingen Stichting Haagveste
Hoogsteder & Hoogsteder Ammerlaan Belastingadviseurs

Stichting Sebastiaan Genootschap

Statutaire naam: Stichting Sebastiaan Genootschap
RSIN / fiscaal nummer: 8229.56.664
ANBI status: ja (Culturele ANBI). Het museum kwalificeert zich tevens als culturele instelling hetgeen additionele belastingvoordelen met zich mee brengt voor donateurs.

Contactgegevens:
Korte Vijverberg 7
2513 AB DEN HAAG

Doelstelling:
De Stichting Sebastiaan Genootschap heeft als doel het Haags Historisch Museum/Museum de Gevangenpoort te ondersteunen. Dat doet zij door bij het publiek, in het bijzonder het beroeps- en bedrijfsleven, het bewustzijn voor en de betrokkenheid bij het Haagse erfgoed te versterken.

Jaarrekening 2019 Stichting Sebastiaan Genootschap

Jaarrekening 2018 Stichting Sebastiaan Genootschap

Jaarrekening 2017 Stichting Sebastiaan Genootschap

Bekijk het beleidsplan 2016-2020

Bekijk het activiteitenverslag

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

Bestuurssamenstelling:
De heer Prof. dr. F. Sonneveldt (in functie sinds 17 september 2014) Voorzitter (in functie sinds augustus 2018).
Mevrouw A.S. van Zwieten - van Brunschot, (in functie sinds 9 september 2010) bestuurslid.
Vacature - secretaris/penningmeester

Het bestuur vervult haar taken op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor geen vergoeding.

Comité van Aanbeveling
Een Comité van Aanbeveling, bestaande uit vooraanstaande en veelal bekende Hagenaars, zal voortaan het Sebastiaan Genootschap ondersteunen. Het bestuur is verheugd dat de volgende personen hun naam aan het Genootschap willen verbinden:

Mr. dr. M.W.C. Feteris, president Hoge Raad der Nederlanden, De heer H. Morsink, kanselier der Nederlandse Orden, Mr. dr. A.M.M. Orie, rechter in het Joegoslavië Tribunaal, Mevrouw S.C. Tóth, onderneemster, Drs. A. F. van der Touw, voorzitter Raad van Bestuur Siemens Nederland en Paul van Vliet, cabaretier.

Tickets