Haags Historisch Museum verwerft schilderij van Gerard Hoet


Op een veiling van Christie’s in Parijs heeft het Haags Historisch Museum het familieportret van de familie Quarles van de zeventiende-eeuwse schilder Gerard Hoet (1648-1733) kunnen aankopen. Het schilderij toont Pieter Quarles met zijn echtgenote Cornelia Splinter van Loenersloot, hun twee kinderen en een bediende. Op de achtergrond is de buitenplaats Vrijburg (bij Voorburg) afgebeeld die in het bezit was van de familie.

Het schilderij vormt een belangrijke aanvulling op de collectie van het museum en zal voor het eerst te zien zijn op de tentoonstelling Arm en Rijk / Rijk en Arm die het Haags Historisch Museum vanaf 29 april 2017 organiseert. Op deze tentoonstelling gaat het museum in op de vraag hoe arm en rijk met en naast elkaar leefden in Den Haag, vanaf de 17de eeuw tot nu.

De schilder Gerard Hoet werd geboren in Zaltbommel, maar werkte een groot deel van zijn leven in Den Haag. De afgebeelde welgestelde familie Quarles woonde destijds in een groot huis aan de Lange Houtstraat (nu nummer 7) op de hoek met de Casuariestraat, waar ook dit schilderij hing. Het familieportret keert na vele jaren dus weer terug in Den Haag.


Ander werk van Gerard Hoet bevindt zich onder meer in de collecties van het Rijksmuseum en het J. Paul Getty Museum.

Het schilderij is aangekocht op een veiling van Christie's in Parijs en kon worden verworven dankzij bijdragen van de Vereniging Rembrandt en het Sebastiaan Genootschap.