Haags Historisch Museum gaat vernieuwen

Het Haags Historisch Museum zet in op vernieuwing om grote ambities voor de toekomst te verwezenlijken. In 2019 legt het museum hiervoor de basis met een nieuw businessplan waarin vernieuwing van presentatie, organisatie en museumgebouw centraal staan. Tjeerd Vrij is als directeur Vernieuwing aangetrokken om dit plan te maken.

Het Haags Historisch Museum vertelt het verhaal van de stad en wil een aansprekend en relevant museum zijn en vooral ook blijven: in een aantrekkelijk en uitnodigend gebouw, voorzien van moderne faciliteiten waar mensen kennis willen nemen van onderwerpen die ze raken of waar ze hun eigen verhaal aan willen toevoegen. Een museum met een aantrekkelijk aanbod, actueel en relevant, een huis voor álle Hagenaars.

Om het verhaal van Den Haag nog beter te kunnen vertellen is een aansprekender aanbod noodzakelijk, in aantrekkelijker tentoonstellingsruimten waar horeca en winkel de verblijfsduur van de bezoeker vergroten, en met een sterkere organisatie.

Tijdspad

Dit jaar staat de planontwikkeling centraal. Vanaf 2020 worden de plannen uitgewerkt en gerealiseerd. In de toekomstvisie van het museum staat er in 2025 een vernieuwd Haags Historisch Museum dat het hart vormt van het Haagse Museumkwartier, dat zich landelijk onderscheidt en waar (inter-) nationale bezoekers kunnen kennismaken met de thema’s waar Den Haag voor staat. Een museum waar (educatieve) groepen uit het hele land terecht kunnen en Hagenaars actief participeren, waar programma’s in co-creatie worden ontwikkeld die elders in de stad hun vervolg krijgen.

Aanstelling directeur Vernieuwing

Om deze ambities vorm te kunnen geven heeft de stichting Haags Historisch Museum Tjeerd Vrij aangesteld als directeur Vernieuwing. Tjeerd Vrij combineert een rijke leidinggevende ervaring in financiën, HR, ICT en andere facilitaire zaken met een passie voor cultuur en musea. Hij heeft veel ervaring met transities in zowel profit als non-profit organisaties. Als oud zakelijk directeur van het Maritiem Museum Rotterdam is hij vertrouwd met alle ins en outs van het museumbedrijf.

De directeur Vernieuwing zal in samenwerking met de huidige directeur-bestuurder Marco van Baalen in 2019 een businesscase voor een toekomstbestendig HHM ontwikkelen en deze op haalbaarheid toetsen.