Directeur Marco van Baalen verlaat Haags Historisch Museum

Marco van Baalen stopt per 1 september als directeur van de Stichting Haags Historisch Museum. Hij kiest voor deze stap nu de nieuwe koers van het museum is uitgezet. Het museum zet in op vernieuwing van gebouw en presentaties om de grote ambities voor de toekomst te verwezenlijken.

Marco van Baalen heeft, samen met de medewerkers van het museum, in het afgelopen jaar de hoofdlijnen bepaald voor vernieuwing van het museum: “De nu uitgestippelde koers vraagt om een nieuwe kapitein. Ik ben trots op wat we met het Haags Historisch Museum hebben bereikt. Tegelijkertijd signaleer ik dat vernieuwing van gebouw en presentaties hard nodig is om voor toekomstige bezoekers aantrekkelijk te blijven. De basis voor het nieuwe museaal profiel is gelegd. Voor mij is dit het juiste moment om plaats te maken voor een directeur die het nieuwe Haags Historisch Museum gaat realiseren.”

Van Baalen neemt deze stap in goed overleg met de Raad van Toezicht van de Stichting Haags Historisch Museum. Voorzitter Els Jacobs prijst de inzet en het enthousiasme van Marco van Baalen. “De verbindende rol die hij het museum in de stad heeft gegeven is van onschatbare waarde voor de toekomstplannen van het museum. We zullen zijn gedrevenheid en inhoudelijke kennis gaan missen”.

Tjeerd Vrij treedt de komende periode op als waarnemend directeur tot een opvolger is benoemd.

Kunsthistoricus Marco van Baalen is al veertien jaar verbonden aan het museum. Eerst als conservator en hoofd collecties, en vanaf mei 2013 als directeur van de Stichting Haags Historisch Museum (waartoe ook Museum De Gevangenpoort behoort). Speerpunt in zijn beleid was verbinding te leggen met de Haagse gemeenschappen en bewoners van nu: “Samenwerking, co-creatie en diversiteit in programmering zijn van levensbelang voor de relevantie van een stadsmuseum als het onze”. Vernieuwende tentoonstellingen zoals ‘Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof’ en ‘De wereld in Den Haag’ en publieksprogramma’s als ‘MijnDenHaag’ werden door Van Baalen gerealiseerd. Daarnaast zijn belangrijke topstukken van het museum, zoals de Haagse schuttersstukken en het poppenhuis van Lita de Ranitz, met behulp van sponsors gerestaureerd. Voor Museum de Gevangenpoort wist hij de collectie strafinstumenten uit te breiden met een 18de-eeuwse guillotine.