Educatiespecial: Jan van Ravesteyn

Tijdens de Gouden Eeuw was Jan van Ravesteyn de meest gevraagde portretschilder van Den Haag. Rijke mensen, het stadsbestuur en de schutterij (de "politie" van die tijd) lieten zich graag door hem schilderen. Een groot deel van deze bijzondere portretten is te zien in de tentoonstelling 'Gezichten van de Gouden Eeuw. Portretten van Jan van Ravesteyn', waarbij we een speciaal educatief programma hebben ontwikkeld.

Museumlessen

Bij deze tentoonstelling kunt u museumlessen reserveren voor het primair onderwijs (groep 6, 7 en 8) en het voortgezet onderwijs (met name geschikt voor de vakken geschiedenis, kunstonderwijs en CKV).

Educatieposter

Ook hebben we een speciale educatieposter ontwikkeld waarop uitgelegd wordt hoe je zelf een portret kunt maken. Handig voor in de klas! De poster kan gratis worden aangevraagd bij de afdeling Educatie.

Zelf aan de slag #portretHHM

Zijn de leerlingen geïnspireerd geraakt door de tentoonstelling en gaan ze zelf aan de slag met een portret? Dan nodigen we hen van harte uit om hun creaties te delen op social media, met de hashtag #portretHHM.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de lessen en de poster contact op met de afdeling Educatie (educatie@haagshistorischmuseum.nl of 070-3123065).