Digi-Tales

Verhalentafels

Sinds 2012 schuiven Hagenaars aan bij de Verhalentafels in Haagse bibliotheken. Onder begeleiding van historici en schrijvers worden herinneringen over een specifiek onderwerp opgetekend en vervolgens met gebruik van de nieuwe media omgetoverd tot een digitaal verhaal: de DigiTale. De insteek is om het cultureel erfgoed van Den Haag, oral history en nieuwe media met elkaar te verbinden. Digi-Tales geven de kijker in korte tijd een beeld van een persoon; zijn of haar geschiedenis.

Digi-Tales

Een Digi-Tale is kort en bondig en na enige oefening voor iedereen een geschikte methode om een korte geschiedenis te maken. Een middenstander kan er in beschrijven waarom zijn werk zo leuk was en wat zijn bedrijf zo interessant of succesvol maakte. Een leerling van een huishoudschool vertelt wat haar school zo bijzonder maakte en hoe deze school haar leven heeft beïnvloed. Een bewoner van de Keizerstraat ‘op’ Scheveningen vertelt over het wel en wee in de winkelstraat in de jaren vijftig.

Bekijk alle gemaakte filmpjes

Inmiddels zijn er over tal van onderwerpen Digitales gemaakt. Regelmatig worden er nieuwe groepen gestart. Wilt u meer weten, of wilt u de filmpjes bekijken die gemaakt zijn? Ga dan naar www.haagseherinneringen.nl. Bekijk hieronder een voorbeeld van een persoonlijke herinnering aan de Golden Earring:

Digitales is een project van een aantal Haagse partners : Bibliotheek Den Haag, het Haags Gemeentearchief, het Haags Historisch Museum en ETV.nl Haaglanden hebben de handen ineen geslagen om verhalen op te halen bij Haagse senioren om zo bedreigd erfgoed veilig te stellen en in beeld te brengen.