De schutterij en magistraat / de 17e eeuw

Vergroot deze foto

De Haagse magistraat in 1647

  • Cornelis Jonsson (Jansz.) van Ceulen, 1647
  • Momenteel niet te zien in het museum

Met de in het oog springende witte laarzen zit Quintyn de Veer als belangrijkste persoon van het dagelijkse bestuur aan het hoofd van de tafel. Net als op het magistraatsportret van 1636 bekleedt De Veer nog altijd het ambt van baljuw waarvoor hij voor het leven benoemd werd. Passend in de traditie van de magistraatsportretten zijn de baljuw en de drie burgemeesters Aelbrecht Bosch, Johan Sixtie en mr. Philips Doubleth op dit schilderij subtiel van de rest van de magistraat gescheiden. Het dagelijkse bestuur zit aan de linkerkant van de tafel, terwijl de schepenen, als gezamenlijk college, aan de rechterkant zijn geplaatst.

Behalve de twee stadsboden in het midden van het schilderij zijn er aan de linkerkant nog twee personen staand weergegeven. Het gaat hier om vervangend secretaris Cornelis Naggers en de controleur van ‘ ’s Haechs werken’ Bartholt of Bartholomeus van Bassen. In 1639 volgde Van Bassen de architect Arent van ’s-Gravesande op die in mei 1638 naar Leiden was vertrokken. Achter de aanwezigheid van deze nieuwe ‘fabryckmeester’ in de raadskamer gaat de aanleiding schuil voor het vervaardigen van het magistraatsportret. In 1647 gaf Van Bassen leiding aan de bouw van het torentje op het Raadhuis, waardoor de ‘Burgemeesterscamer’ vergroot werd en er een verbinding van deze kamer met de tot geldkelder verbouwde gevangenisruimte ontstond. Vermoedelijk was het stadsbestuur van mening dat aan dit stedenbouwkundig project voldoende prestige viel te ontlenen om de besluitvorming betreffende de verbouwing op doek vast te leggen.

  • Objectnummer: 0000-0094-SCH
  • Materialen: hout, olieverf, doek
  • Afmetingen: 375 x 285 cm

Literatuur

  • Edwin Buijsen ed., Haagse schilders in de Gouden Eeuw. Het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700 (Den Haag en Zwolle 1998).
  • Guido Steenmeijer, Tot cieraet ende aensien deser stede. Arent van ’s-Gravesande (ca. 1610-1662), architect en ingenieur (Leiden 2005).
Lees meer