De schutterij en magistraat / de 17e eeuw

Vergroot deze foto

De Haagse magistraat in 1636

  • Jan van Ravesteyn, 1636
  • Nu te zien in de Schutterszaal (zaal 8)

Aan het hoofd van de tafel zit de machtigste man van de lokale overheid: de baljuw Quintyn de Veer. Links en rechts wordt hij bijgestaan door de drie burgemeesters die samen met hem het dagelijks bestuur van Den Haag vormden. De schepenen, die belast waren met de rechtspraak binnen het dorp, zitten als een college bij elkaar aan de linkerkant. Allen buigen zich over de plannen die door aannemer Claes Dircksz. van Balckeneynde en de toezichthouder op de openbare werken Arent van ’s-Gravesande (de man met de passer in zijn hand) worden gepresenteerd. De aanwezigheid van deze twee in het bruin geklede heren en de documenten op tafel verraden de aanleiding voor dit schilderij: de plannen voor een nieuw doelengebouw in 1636.

De bouw van de nieuwe Sint-Sebastiaansdoelen maakte onderdeel uit van een groter stedenbouwkundig project om het aanzien van het Hofgebied te vergroten. De Sint-Sebastiaansschutterij besloot hierop in te spelen door een eigen plan in te dienen voor de bouw van een nieuw doelenhuis. Zij stelde voor een deel van de schietbanen, die zij in leen had van de Staten van Holland, als bouwgrond te verkopen. De Staten van Holland stemden hiermee in, omdat zij ervan overtuigd waren dat een nieuw doelengebouw ‘(…) tot cieraet vande plaetse van ’s-Gravenhage soude strecken (…)’. Zo verrees in de jaren 1636-1638 aan de Korte Vijverberg de nieuwe Sint-Sebastiaansdoelen in de stijl van het Hollands Classicisme. Vanaf 1986 vormt dit pand het onderkomen van het Haags Historisch Museum.

Gerestaureerd in 2012-2013, dankzij financiële bijdragen van Gemeente Den Haag, Sebastiaan Genootschap, Fonds 1818, Stichting Zabawas. Lees hier meer over de restauratie op zaal.

  • Objectnummer: 0000-0088-SCH
  • Materialen: hout, doek, olieverf
  • Afmetingen: 260 x 369 cm

Literatuur

  • Michiel van der Mast e.a., Vijf eeuwen St. Sebastiaansdoelen (’s-Gravenhage 1981) 6-7, 11.
  • Guido Steenmeijer, Tot cieraet ende aensien deser stede. Arent van ’s-Gravesande (ca. 1610-1662), architect en ingenieur (Leiden 2005) 30-41.
Lees meer