Portretten / de 17e eeuw

Vergroot deze foto

Christiaan Huygens

  • Caspar Netscher, 1671
  • Nu te zien in Rijksmuseum Boerhaave

Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw begon Christiaan Huygens als natuur-, sterren- en wiskundige naam te maken in Europa, maar in dit portret uit 1671 wijst geen enkel attribuut daarop. Zelfs een stapel boeken ontbreekt om zijn geleerdheid te onderstrepen. Huygens is hier vooral weergegeven als een deftig en aanzienlijk heer. Toen Caspar Netscher dit portret schilderde, was Christiaan herstellende van een ernstige ziekte die hij in Parijs had opgedaan. Zijn broer Lodewijk bracht hem in oktober 1670 terug naar Den Haag waar hij de winter in zijn ouderlijk huis zou doorbrengen. Vader Constantijn Huygens kon niet lang voor zijn zieke zoon zorgen. De plicht riep voor de secretaris van de prins van Oranje. Toen Constantijn op 11 oktober 1671 terugkeerde van zijn dienstreis naar Engeland, was zijn zoon weer terug naar Parijs. Enkel dit portret van Christiaan trof hij aan. Tegenwoordig is het een van de weinig overgebleven afbeeldingen van deze 17de-eeuwse geleerde.

Op 14 april 1629 kwam Christiaan Huygens ter wereld als tweede zoon van Constantijn Huygens en Suzanna van Baerle. Net als zijn vader genoot Christiaan een brede opvoeding waarin veel aandacht was voor taal, retoriek en wetenschap maar ook voor lichamelijke en artistieke vakken. Zo speelde hij van jongs af aan luit, viool en klavecimbel. Hoewel de zestienjarige Christiaan naast wiskunde ook rechten ging studeren in Leiden, zou hij zijn bekendheid vooral als wetenschapper verwerven. Zo ontdekte hij op 25 maart 1655 de ring van Saturnus met door hem zelf geslepen lenzen. Ook in geleerde kringen bleven zijn ontdekkingen en verbeteringen aan de telescoop en microscoop niet onopgemerkt. Zo ontving hij in 1665 de uitnodiging om lid te worden van de Académie Royale des Sciences in Parijs. In 1681 keerde Christiaan voorgoed terug naar Den Haag waar hij zich na de dood van zijn vader in 1687 terugtrok op buitenplaats Hofwijck. Christiaan Huygens overleed op 8 juli 1695.

  • Objectnummer: 1926-0012-SCH
  • Materialen: Olieverf op paneel
  • Afmetingen: 23,5 x 30 cm

Literatuur

  • H.E. van Gelder, 'Een portret van Christiaan Huygens', Mededeelingen van den dienst voor kunsten en wetenschappen der gemeente ’s-Gravenhage, deel II, aflevering 3 (1927) pp. 80-83.
  • H.E. van Gelder, Iconografie van Constantijn Huygens en de zijnen (’s-Gravenhage 1957) pp. 43-46.
  • Marjorie E. Wieseman, Caspar Netscher (1635/8-1684) and Late Seventeenth-century Dutch Painting (Gent 2002) cat. nr. 207, pp. 244-245.
Lees meer