Open Monumentendag (gratis)

Arrangement
14-09-2019 | 10:00

Tijdens de Open Monumentendagen, stellen meer dan vierduizend monumenten in Nederland hun deuren open. Ook het Haags Historisch Museum doet hieraan mee en is op zaterdag 14 september gratis toegankelijk van 10.00 - 17.00 uur.

Vroege vogelactie: de eerste 50 bezoekers ontvangen een presentje.

Over het gebouw

Het museum is gevestigd in de Sint Sebastiaansdoelen, oorspronkelijk een clubgebouw voor de schutters van het Sint Sebastiaansgilde. In 1636 werd het gebouwd door Arent van 's-Gravenzande. De Sebastiaansschutters hadden zich in de loop van de 16de eeuw ontwikkeld van een groep handboogschutters tot een zwaar bewapende burgermacht. Voor de bouw van de doelen werd de grond van hun schietbanen langs de Hofvijver verkocht. Het hoekpand, ook bekend als de Nieuwe Doelen, moest een waardige tegenhanger vormen van het nabijgelegen Mauritshuis. Het pand is gebouwd in de Hollands classicistische stijl. De 17de-eeuwse bogen en zuilen in de hal, de 18de-eeuwse stucplafonds en de monumentale trap zijn bewaard gebleven. In 1795 werd het Sebastiaansgilde ontbonden.

Rondleidingen

Om 13.00-14.00 en 14.30-15.30 uur vinden er een instaprondleiding plaats over de tentoonstelling Glans, glorie en misère, de Gouden Eeuw in Den Haag. U hoeft zich van te voren niet op te geven, u kunt zich op het moment zelf melden bij de kassa.

Over de tentoonstelling

Den Haag was in de Gouden Eeuw hét centrum van de macht en het politieke middelpunt van de Republiek. Den Haag had als dorp en internationaal diplomatiek centrum een aparte status. Hier woonden de Oranjes, die als stadhouders grote macht bezaten. Rond het Binnenhof, bestuurscentrum van de Republiek, verrezen indrukwekkende stadspaleizen voor diplomaten, vertegenwoordigers van de provincies en rijke burgers. Hun aanwezigheid stimuleerde de productie van luxegoederen en ambitieuze bouwprojecten: Den Haag beleefde een periode van culturele bloei en economische groei. Maar hoe zat het met armoede, hoge kindersterfte, de handel in koloniale producten en slavernij?