Verwacht

Tijdelijke tentoonstellingen:

Onderstaande tentoonstellingen/presentaties zullen binnenkort te zien zijn in het Haags Historisch Museum

Op 't duin 
Duingezichten en duingedichten          

7 april t/m 15 september 2015

De Nederlandse duinen vormen een bijna onafgebroken gordel langs de kust van ons land. Deze duinen zijn na het begin van onze jaartelling ontstaan en vormen een uniek landschap dat eeuwenlang schilders en dichters inspireert. Van Constantijn Huygens en Jacobs Cats tot K. Michel en Bernlef. En van zeventiende-eeuwse meesters als Jan van Goyen en Jacob van Ruysdael tot de Haagse School en hedendaagse schilders. De verbeelding van het unieke Nederlandse duinlandschap -in woord en beeld- is het centrale thema van de manifestatie Op ’t duin die in de zomer van 2015 wordt georganiseerd door het Haags Historisch Museum, het Letterkundig Museum en Muzee Scheveningen.

Naar de Boeren!
Kinderevacuaties in de Hongerwinter.

22 april t/m 16 augustus 2015

Een aangrijpende expositie over de ongeveer 40.000 kinderen die in de Hongerwinter vanuit het stedelijke westen van het land zijn geëvacueerd om te voorkomen dat ze van de honger zouden sterven. De reddingsacties vonden plaats onder zeer moeilijke omstandigheden. 70 jaar na de Hongerwinter haalt het Haags Historisch Museum dit indrukwekkende verhaal op uit de vergetelheid. In de tentoonstelling vertellen zeven personen, waaronder 4 Hagenaars, die als kind ‘naar de boeren’ zijn gegaan over hun ervaringen.
Deze expositie is afkomstig uit het Verzetsmuseum Amsterdam, waar hij tot en met 12 april 2015 te bezichtigen is.

Held op sokkel

oktober 2015 t/m januari 2016

Wat hebben prins Willem van Oranje en voetballer Aad Mansveld gemeen? Allebei hebben zij het geschopt tot held, met uiteenlopende vormen van verering. Het thema heldenverering staat centraal in deze tentoonstelling. Wanneer wordt een held bijvoorbeeld als standbeeld op een sokkel gezet? En in welke andere vormen worden helden vereerd? In deze tentoonstelling wordt aan de hand van een tiental helden niet alleen hun heldenstatus zelf onder de loep genomen, maar wordt ook gekeken naar de manier waarop zij zijn verbeeld: van standbeelden tot sigarenbandjes. De tentoonstelling gaat over helden van vroeger en nu en over hun soms wispelturige heldenstatus.

De tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van het 125-jarig jubileum van De Geschiedkundige Vereniging Die Haghe. http://haagsegeschiedenis.nl/lustrum.html

Wijzigingen voorbehouden.