Verwacht

Tijdelijke tentoonstellingen:

Onderstaande tentoonstellingen/presentaties zullen binnenkort te zien zijn in het Haags Historisch Museum

 

Den Haag Vandaag
1945 tot nu

vanaf 5 september 2015
In september 2015 opent in het Haags Historisch Museum een nieuwe vaste presentatie over Den Haag in de periode 1945-2015. Met veel historisch filmmateriaal, foto’s, interviews en persoonlijke objecten van Hagenaars. Bezoekers kunnen hier de belangrijkste ontwikkelingen volgen die in de afgelopen 70 jaar het gezicht van de stad hebben bepaald. Ook de Haagse industrie komt aan bod. Na de oorlog verdwenen veel bedrijven uit de binnenstad naar industrieterreinen zoals de Laakhaven en de Binckhorst. Een groot aantal ging later ten onder door concurrentie of  verdween uit de stad. Maar gebouwen zoals de Caballero-fabriek bieden tegenwoordig onderdak aan een nieuwe bedrijfstak: de creatieve industrie. Het thema 'ambacht en industrie' zal tegelijkertijd ook op de digitale groeikaart van de stad, www.haagsekaart.nl te zien zijn, waardoor bezoekers ook virtueel kunnen zien hoe de stad is veranderd.

Held op sokkel

3 oktober 2015 t/m 24 januari 2016
Wat hebben prins Willem van Oranje en voetballer Aad Mansveld gemeen? Allebei hebben zij het geschopt tot held, met uiteenlopende vormen van verering. Het thema heldenverering staat centraal in deze tentoonstelling. Wanneer wordt een held bijvoorbeeld als standbeeld op een sokkel gezet? En in welke andere vormen worden helden vereerd? In deze tentoonstelling wordt aan de hand van een tiental helden niet alleen hun heldenstatus zelf onder de loep genomen, maar wordt ook gekeken naar de manier waarop zij zijn verbeeld: van standbeelden tot sigarenbandjes. De tentoonstelling gaat over helden van vroeger en nu en over hun soms wispelturige heldenstatus.

De tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van het 125-jarig jubileum van De Geschiedkundige Vereniging Die Haghe. http://haagsegeschiedenis.nl/lustrum.html

Hoofdsponsor van de tentoonstelling is 'de Facultatieve Groep'.

Wijzigingen voorbehouden.