Verwacht

Tijdelijke tentoonstellingen:

De onderstaande tentoonstellingen/presentaties zullen binnenkort te zien zijn in het Haags Historisch Museum:

Den Haag Vandaag
1945 tot nu

vanaf 26 november 2015

In november 2015 opent in het Haags Historisch Museum een nieuwe vaste presentatie over Den Haag in de periode 1945-2015. De tentoonstelling Den Haag Vandaag laat zien hoe de stad sinds de Tweede Wereldoorlog voortdurend verandert. Er komen nieuwe wijken, het centrum gaat op de schop en ook de bevolking en het dagelijkse leven veranderen. De tentoonstelling illustreert deze ontwikkelingen met objecten, schilderijen, maquettes, foto’s, films én verhalen van Hagenaars.

Held op sokkel

3 oktober 2015 t/m 24 januari 2016

Soms vallen ze ons nauwelijks op, maar standbeelden in de openbare ruimte vertellen ons wie onze helden zijn, vroeger en nu. Wat maakt iemand tot een held? In de tentoonstelling Held op Sokkel belicht het museum een tiental helden van wie een standbeeld in Den Haag te vinden is; van Willem van Oranje tot Nelson Mandela en van Louis Couperus tot Aad Mansveld.  De tentoonstelling toont aan de hand van voorwerpen, schilderijen, filmmateriaal, foto’s en verhalen hoe zij in de loop der tijd zijn verbeeld en vereerd.  Ook het hedendaagse heldendom komt aan bod. Wie verdient er tegenwoordig een standbeeld en in welke vorm? 

De tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van het 125-jarig jubileum van De Geschiedkundige Vereniging Die Haghe. Als onderdeel van dit jubileum verschijnt het rijk geïllustreerde boek Den Haag in Beelden waarin circa 100 beelden de revue passeren.

De hoofdsponsor van de tentoonstelling is ‘de Facultatieve Groep’.

Mozart in Den Haag

8 september 2015 t/m 4 oktober 2015

Dit jaar is het precies 250 jaar geleden dat de familie Mozart Den Haag bezocht. Vanwege de ziekte van Wolfgang en zijn zus bleef het gezin veel langer in Den Haag dan voorgenomen. Tijdens die periode componeerde de kleine Mozart, gaf hij concerten aan het Hof en genoot van de stad. Het Nederlands Muziek Instituut (ondergebracht in het Haags Gemeentearchief) richt nu deze kleine presentatie in met o.a. het originele handschrift van 'Galimathias Musicum', één van de in Den Haag gecomponeerde werken.